Tarptautinis Alternatyvusis Teismas

Tarptautinis Alternatyvusis Teismas

Sveikiname Jus, Svety. Prašome pasirinkti:
Įėjimas || Registracija.
06/19/19 laikas: 07:06:25

Pradinis Pradinis Pagalba Pagalba Paieška Paieška Dalyviai Dalyviai Įėjimas Įėjimas Registracija Registracija
Forumas ::: Tarptautinis Alternatyvusis Teismas « Paskutiniai pranešimai »


 1   Pagrindinis / Teisiamieji / Teismo Prezidiumo nutarimas  07/30/03 laikas: 21:27:31 
Pradėjo: Administratorius | Paskutinis pranešimas dalyvio: Administratorius
Tarptautinio Alternatyviojo Teismo Prezidiumas  
 
       NUTARIMAS

 
1.   Teismo Prezidiumas išnagrinėjo Mokslininkų ir Inteligentų Vienijimo Centrų ir Asociacijų Koordinacinės Tarybos peticiją, o taip pat Lietuvos Respublikos Mokslininkų ir Inteligentų Asociacijos skundą, perduotus  Sekretoriato prieš terorizmo organizatorius Lietuvos piliečių atžvilgiu: Lietuvos Prezidentą Rolandą PAKSĄ, Ministrą Pirmininką Algirdą BRAZAUSKĄ, Valstybės Saugumo departamento generalinį direktorių Mečį LAURINKŲ, Vidaus reikalų ministrą Virgilijų Vladislovą BULOVĄ.  Be to, Sekretoriato būstinė, kurios adresas Dvaro 38, Ramučiai, Kauno rajonas, Lietuva, nukentėjo nuo nusikalstamų veiksmų teroristų, pasislėpusių Lietuvos vyriausybėje ir teisėsaugos organuose. Peticijų medžiaga ir pridėti pagrindai įtikinami bei perduotini į Tarptautinį Baudžiamąjį Teismą.
 
2.    Prezidiumas NUTARĖ pateikti prašymą Tarptautiniam Baudžiamajam Teismui dėl numanomų nusikaltimų ištyrimo prieš Rolandą PAKSĄ, Algirdą BRAZAUSKĄ, Mečį LAURINKŲ, Virgilijų Vladislovą BULOVĄ.
 Išvardintus asmenis apkaltinti pagal 6 straipsnio b), c) punktus – Lietuvos žmonių genocidas; 7 straipsnio f), k) punktus – kankinimai ir veiksmai dėl sąmoningai sukeliamų didelių kančių, rimtų kūno sužalojimų, rimtos žalos psichinei ir fizinei sveikatai.
 Alternatyviojo Teismo Prezidiumo nuomone, atitinkamai TBT 25 straipsniui (Individuali baudžiamoji atsakomybė), Lietuvos Prezidentas Rolandas Paksas, Ministras Pirmininkas Algirdas Brazauskas, Valstybės saugumo departamento generalinis direktorius Mečys Laurinkus, Vidaus reikalų ministras Virgilijus Vladislovas Bulovas įvykdė nusikaltimą (25 straipsnis, 3) punktas):
 a) kartu su kitais asmenimis ir per kitus asmenis, nepriklausomai nuo to, ar tas kitas asmuo  patrauktas baudžiamojon atsakomybėn;
 b) įsakinėjo, kurstė ir skatino įvykdyti nusikaltimą, kuomet šis nusikaltimas vykdomas ir kai kėsinamasi įvykdyti šį nusikaltimą;
 c) su tikslu palengvinti nusikaltimo vykdymą bendrininkavo, kurstė ir talkino jo vykdymui ir kėsinimuisi įvykdyti, įskaitant priemonių suteikimą jo įvykdymui;
 d) talkino asmenų grupei, veikiančiai bendru tikslu, vykdant nusikaltimą ar kėsinantis jį įvykdyti. Toks talkinimas buvo sąmoningas:
  I) veikė su tikslu paremti nusikalstamą veiklą ar nusikalstamą specialiųjų tarnybų grupės tikslą tais atvejais, kai tokia veikla arba tikslas susiję su nusikaltimo įvykdymu, patenkančiu į Teismo jurisdikcija;
  II) suvokdami grupės užmačias įvykdyti nusikaltimą;
 e) genocido, nusikaltimų prieš žmoniškumą, kankinimų nusikaltimų atžvilgiu kursto kitus juos atlikti.
 Tuo pat metu įvertinus tai, kad pagal Tarptautinio Baudžiamojo Teismo jurisdikciją, 27 straipsnį (Neleistinumas pasiremti tarnybine padėtimi), pagal kurį:
 2.1. Šis Statutas taikomas vienodai visiems asmenims, be jokio skirtumo tarnybinės padėties atžvilgiu. Konkrečiai, tarnybinė valstybės vadovo arba vyriausybės vadovo, vyriausybės nario arba parlamentaro, išrinkto atstovo arba vyriausybės pareigūno padėtis jokiu būdu asmens neatleidžia nuo baudžiamosios atsakomybės pagal šį Statutą ir nėra pati savaime pagrindas nuosprendžio sušvelninimui.
 2.2. Imunitetai arba specialios procesinės normos, kurios gali būti susiję su pareigybine asmens padėtimi pagal nacionalinę arba tarptautinę teisę, neturi trukdyti Teismui įvykdyti savo jurisdikcijos tokio asmens atžvilgiu.
3.   Įpareigoti Sekretoriatą parengti dokumentus į Tarptautinį Baudžiamąjį Teismą dėl terorizmo, vykdomo organizatorių, kurių pavardės nurodytos aukščiau.
   
      Sekretorius     T. Šašuta
2003m. liepos 21d.
  Atsakyti Atsakyti Cituoti Cituoti Pranešinėti Pranešinėti

 2   Pagrindinis / Teisiamieji / Koordinacinės Tarybos Sprendimas  07/30/03 laikas: 21:19:30 
Pradėjo: Administratorius | Paskutinis pranešimas dalyvio: Administratorius
   2003m. liepos 20 d.
 
Mokslininkų ir Inteligentų Vienijimo Centrų ir Asociacijų  Koordinacinės Tarybos
 
 
NUTARIMAS

 
1. Nuo 2000 m. į Tarybos Sekretoriatą gaunami skundai dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tarnybų vykdomų žvėriškumų asociacijos narių ir Lietuvos piliečių atžvilgiu.  
2. 2002 m. liepą ir 2003 m. liepą Koordinacinė Taryba į Lietuvą pasiuntė oficialius Tarptautinės Mokslininkų ir Inteligentų asociacijos atstovus, o taip pat Rusijos, Kazachstano, Latvijos, Estijos Mokslininkų ir Inteligentų Vienijimo Centrų atstovus. Tuo pačiu laiku buvo pakviesti nepriklausomi biologijos, elektronikos, medicinos, psichologijos sričių ekspertai. Tyrimų metu ekspertai nustatė kankinimus, nusikaltimus prieš žmoniškumą, genocidą, vykdomus Lietuvos specialiųjų tarnybų.  
3. Tiksliai nustatyta, kad terorizmas ir žvėriškumai realizuojami kompleksu:  tokių sudėčių cheminių aerozolių, kurie sumažina organizmo pasipriešinimą ligoms ir padaro jį elektriškai laidžiu elektromagnetinių dažnuminių laukų atžvilgiu;  
virusų ir mikroorganizmų, kurie sėkmingai sužaloja aukos organizmą, apdorojamą elektromagnetinių spindulių; elektromagnetinio spinduliavimo, kuris siekdavo daugiau nei 2000 v/m, kai norma 2,5 – 25v/m.  
4. Dar daugiau, spectarnybos surengė susidorojimą su ekspertais ir asociacijos atstovais.  
5. Protesto pareiškimas Lietuvos Respublikos vadovybės buvo ignoruotas.  
6. Nuo 2000 m. Lietuvos vyriausybė ir teisėsaugos organai ignoruoja nevienkartinius Mokslininkų ir Inteligentų asociacijos "Kūryba" pareiškimus ir reikalavimus.  
7. Teroristai, pasislėpę Lietuvos teisėsaugos tarnybose, yra finansuojami ir pridengiami nusikaltėlių, sėdinčių vyriausybėje. Dar daugiau, vertinant pagal  peticijų ir reikalavimų, siunčiamų konkretiems asmenims vyriausybėje, ignoravimą seka, kad šie asmenys yra nusikaltimų organizatoriai.  
8. Pagal ekspertizių faktus Taryba NUTARĖ apkaltinti Lietuvos Prezidentą Rolandą Paksą, Ministrą Pirmininką Algirdą Brazauską,Valstybės Saugumo departamento generalinį direktorių Mečį Laurinkų, Vidaus reikalų ministrą Virgilijų Vladislovą Bulovą dėl kankinimų, nusikaltimų prieš žmoniškumą, genocido vykdymo organizavimo, finansavimo ir rėmimo.    
9. Suvienyti dokumentus ir nusiųsti:  
a) į Tarptautinį Baudžiamąjį Teismą;
b) į Tarptautinį Alternatyvųjį Teismą.
 
Tarybos Sekretorius        A.Narokov
  Atsakyti Atsakyti Cituoti Cituoti Pranešinėti Pranešinėti

 3   Pagrindinis / Temos / Re: Tikrai laikas!  06/12/03 laikas: 22:46:46 
Pradėjo: Administratorius | Paskutinis pranešimas dalyvio: Arnis
Tikrai  Laikas ! Laikas  priversti  tarnauti  vyriausybę Lietuvos žmonėms ir Jos ateičiai. Lietuvos vyriausybės nuopelno nematau Lietuvos gerovės ir ekonomikos augime. Lietuva kyla tik del apsukriu verslininku ir komersantu veiklos. Lietuvos  užkampiai ir mažesni  miesteliai iš vis pamiršti  Vilniaus Ponu. Jų samprata Lietuva susiveda tik į žodį " Vilnius". Visa kita jų nejaudina. Pinigai Vilniui , Lėšos Vilniui ,parama Vilniui., infrastruktūros vystmas Vilniui.........klestėjimas Vilniui ir Lietuva  jų samprata tai tik miestas Vilnius. Gerai ,tikriausiai Vilniaus ponai Jau pradės kurti Lietuvoje savo teritorines kolonijas, kur bus galima pasiimti tik vergus (darbo jėgą) . Jie  patys atšliauš į Vilniu laižyti  ponams batus tik už pavalgima.............,arba sukūrs antrą valstybę savo valstybėje...........taip kaip buvo sukurta CCCP 1917 metais.
  Atsakyti Atsakyti Cituoti Cituoti Pranešinėti Pranešinėti

Sugrįžti į forumo pradžią.

Forumas ::: Tarptautinis Alternatyvusis Teismas »
© 2003-2010. TAT, Visos teisės saugomos.