Tarptautinis Alternatyvusis Teismas :: Į pagrindinį

Tarptautinis
Alternatyvusis TeismasThe international Alternative CourtB. Dalyvavimo Tarptautinio Alternatyviojo Teismo veikloje teisės.

Dalyvauti Teismo veikloje gali:

a) nepartinės visuomeninės organizacijos, kurių Įstatai atitinka humaniškos veiklos dvasiai;

b) valstybinės organizacijos, nepriklausančios pagal savo veiklą vyriausybinėms arba partinėms grupuotėms;

c) liaudies susirinkimai ir forumai;

d) kompozitorių, dailininkų, rašytojų ir kitų nepartinių veiklos rūšių susivienijimai ir Sąjungos;

e) nepolitinės kuriamosios krypties partijos;

f) žymūs literatūros, menų, pedagogikos, mokslo, sveikatos apsaugos veikėjai, kurių veikla nesuteršta jų kūrinių arba mokslo darbų, ar medicinos tyrimų taip, kad jų darbai ar veikla pasitarnavo priemone "teisingos" arba "neteisingos" prievartos politikų arba jėgos struktūrų rankose žalojant visuomenę kultūriniu arba moraliniu, arba genetiniu aspektais;

g) privatūs asmenys, kurių visuomeninė veikla juos charakterizuoja kaip žmones su garbe ir sąžine.

 

Jūsų pasiūlymus, nuomones, paraiškas dalyvauti siųskite:

member@asud.us                                  asud@inbox.ru

asud.us/lt