Tarptautinis Alternatyvusis Teismas :: Į pagrindinį

Tarptautinis
Alternatyvusis TeismasThe international Alternative Court


 

Kaip pateikti skundą?

 

1. Tuo atveju, kai Jūs nenorite, kad Jūsų paraiška būtų paviešinta iki tyrimo pabaigos ir Teismo sprendimo, užpildykite pridedamą Blanką ir išsiųskite elektroniniu paštu sud@asud.us
Būtinai prisiminkite, kad Teismas yra tarptautinio Statuto ir nenagrinėja buitinių ir mažo reikšmingumo pareiškimų dėl numanomų nusikaltimų.


2. Tuo atveju, kai Jūs pageidaujate viešai kreiptis į Teismą, tai Jūsų pareiškimas bus paskelbtas šio saito puslapyje. Tada Jūs užpildytą blanką siunčiate elektroniniu paštu  glas@asud.us


3. Pildydami blanką atminkite, kad skundo esmės išdėstymas turi remtis faktais (14 p.). Teoretiškumas atmetamas.


4. Pildant Blanko 15 p. Jūs turite pasiremti  Statuto 5 straipsniu (žiūrėkite Dokumentai) ir tuo paragrafu, pagal kurį, Jūsų manymu, įvykdytas nusikaltimas.


5. NEPRIIMAMI ANONIMINIAI PAREIŠKIMAI.

asud.us/lt