Tarptautinis Alternatyvusis Teismas :: Į pagrindinį

Tarptautinis
Alternatyvusis TeismasThe international Alternative Court


 

Nuomonės.1. Jūsų nuomones dėl tematikų, viešų skundų, Teismo Statuto ir jurisdikcijos Jūs galite paskelbti tik po to, kai užsiregistruosite elektroniniu paštu narod@asud.us

2. Registruodamiesi nurodykite savo padėtį visuomeninėje veikloje, o taip pat viską, kas siūloma anketoje. Jūsų paraišką nuomonės teisei Tarptautinio Alternatyviojo Teismo veikloje išnagrinės Teismo Taryba.

Jūs taip pat dalyvavimui kaip organizacija-dalyvė galite pateikti paraišką elektroniniu paštu member@asud.usasud.us/lt