Tarptautinis Alternatyvusis Teismas :: Į pagrindinį

Tarptautinis
Alternatyvusis Teismas



The international Alternative Court


 

 Prieštaravimai

1. Į viešai paskelbtą pareiškimą apie numanomą nusikaltimą ir Teismui ištirti nukentėjusiųjų perduotus duomenis apie numanomą situaciją gali būti paskelbti prieštaravimai. Prieštaravimai nuo apeliacijų skiriasi tuo, kad jau esant pakankamam pagrindui pradėti tyrimą, bet apkaltintas(-a) pareiškia faktus, kurie paneigia skunde nurodytus faktus.
2. Prieštaravimas, parašytas laisva forma, bet iš esmės, siunčiamas elektroniniu paštu narod@asud.us
3. Taryba apsvarsto prieštaravimą ir, jei jis rimtas ir pagrįstas, paskelbia šiame tinklapio skyriuje.




asud.us/lt