Tarptautinis Alternatyvusis Teismas :: Į pagrindinį

Tarptautinis
Alternatyvusis TeismasThe international Alternative Court

Tarptautinės Mokslininkų ir Inteligentų Asociacijos
1 pareiškimas (2002 11 12) LR Prezidentui Valdui Adamkui
ir LR Ministrui Pirmininkui Algirdui Brazauskui
dėl Lietuvos specialiųjų tarnybų vykdomo biocheminio teroro:

Tarptautinės Mokslininkų ir Inteligentų Asociacijos 1 
pareiškimas (2002 11 12) LR Prezidentui Valdui Adamkui ir LR Ministrui Pirmininkui Algirdui Brazauskui 
dėl Lietuvos specialiųjų tarnybų vykdomo biocheminio teroro - 1 lapas
        Tarptautinės Mokslininkų ir Inteligentų Asociacijos 1 
pareiškimas (2002 11 12) LR Prezidentui Valdui Adamkui ir LR Ministrui Pirmininkui Algirdui Brazauskui 
dėl Lietuvos specialiųjų tarnybų vykdomo biocheminio teroro - 2 lapasasud.us/lt