Tarptautinis Alternatyvusis Teismas :: Į pagrindinį

Tarptautinis
Alternatyvusis TeismasThe international Alternative Court

Tarptautinės Mokslininkų ir Inteligentų Asociacijos pareiškimai
(2002 07 21) elektroniniu paštu LR Prezidentui Valdui Adamkui
ir LR Ministrui Pirmininkui Algirdui Brazauskui
LR Valstybės saugumo departamento gen. direktoriui Mečiui Laurinkui
dėl Lietuvos specialiųjų tarnybų vykdomo kompleksiško teroro
taikių gyventojų atžvilgiu:


Tarptautinė Lietuvos mokslininkų ir inteligentų asociacija "Kūryba"

Kodas: 9073256
Tel. 8 699 89150
El.paštas: kuryba@hotmail.com
Interneto sritis: www.daugiapolis.info


Kaunas, 2002 07 21

Lietuvos Respublikos Prezidentui Valdui Adamkui

Lietuvos Respublikos Ministrui Pirmininkui Algirdui Brazauskui

 

2001 11 19  kreipimosi Nr. 01/3-4 tęsinys

 

1. Tai, kad Jūs ignoravote visuomeninį kaltinimą  dėl talkinimo piktadarystėms sąmoningai ar užimant tarnybinę padėtį, lėmė tai, kad Lietuvos specialiosios tarnybos suaktyvino savo veiklą, panaudodamos prieš gyventojus bakteriologines, chemines ir elektromagnetines priemones. Dar kartą primename biologų išvadą, kad virusų ir cheminių junginių panaudojimas, valstybei padaro nebeatstatomą genetinę žalą. Sistemingas žmonių žalojimas virusais sukelia ŽIV infekciją.

Turime įrodymų, kad ne tik prieš nuteistuosius, bet ir laisvus Lietuvos piliečius visur ir masiškai naudojami slapti sveikatos žalojimo metodai. Yra tų, kurie dėl specialiųjų tarnybų nusikaltimų tapo nedarbingais ir yra sužaloti ŽIV infekcijos. 

Psichologų išvadoje teigiama, kad specialiosios tarnybos jų antiįstatymiškų veiksmų talkinimui pritraukdamos dalį gyventojų, o ypač jaunimą, augina visuomenėje nusikalstamumo potencialą.

2.Reikalaujame: nutraukti nusikalstamą spectarnybų veiką; dezaktyvuoti jau “prisodrintas” gyvenamas patalpas ir biurus; virusais sužalotiems žmonėms atlikti profilaktines priemones; išjungti specialių elektromagnetinių procesų retransliatorius; ištirti ir personaliai paviešinti sąrašus nusikaltėlių, teisėsaugos organų priedangoje vykdžiusių žmonių žalojimą ir naikinimą.

3. Bet kuriuo atveju medžiaga Tarptautiniam Baudžiamajam Teismui paruošta. Baudžiamai bylai taikytinas punktų h) ir k) 7 straipsnis. Įvyko preliminarios derybos su Europos spaudos atstovais ir visuomeninių organizacijų vadovybėmis.

4. Tik įvykdžius 2 punkto reikalavimus skandalinga byla bus sustabdyta. Todėl paskutinį kartą kreipiamės asmeniškai į Jus, nes visuomeninio kaltinimo atveju pagal užimamas pareigas ir tenkančią atsakomybę imtis atitinkamų priemonių pirmiausiai privalote Jūs. Žinome, kad Lietuvai šis skandalas nenaudingas Europos Sąjungos kontekste, tačiau žinome, kad nusikaltėlių, slaptai veikiančių teisėsaugos organuose, daroma Lietuvai žala milžiniška žmonių sveikatos, moralės ir ekonomikos aspektais.

5. Dalykiniam požiūriui į šį paskutinį pareiškimą ir deryboms nustatome terminą iki 2002 metų rugpjūčio 10 (dešimtos) dienos.

Viceprezidentas informacijai                        S.Židonis

Lietuvos Respublikos Valstybės saugumo departamento generaliniam direktoriui Mečiui Laurinkui

1.Asociacija jau kreipėsi į Prezidentą V.Adamkų ir Ministrą Pirmininką A.Brazauską (2001 11 19, 2002 07 21) su kaltinimais, kad vyriausybė talkina tai specialiųjų tarnybų daliai, kuri antiįstatymiškai naudoja prieš gyventojus virusus, cheminius junginius  ir elektromagnetines priemones. Visuomeninio kaltinimo dėl talkinimo piktadarystėms sąmoningai ar užimant tarnybinę padėtį ignoravimas lėmė tai, kad Lietuvos specialiosios tarnybos suaktyvino savo veiklą, panaudodamos prieš gyventojus bakteriologines, chemines ir elektromagnetines priemones. Dar kartą primename biologų išvadą, kad virusų ir cheminių junginių panaudojimas, valstybei padaro nebeatstatomą genetinę žalą. Sistemingas žmonių žalojimas virusais sukelia ŽIV infekciją.

Turime įrodymų, kad ne tik prieš nuteistuosius, bet ir laisvus Lietuvos piliečius visur ir masiškai naudojami slapti sveikatos žalojimo metodai. Yra tų, kurie dėl specialiųjų tarnybų nusikaltimų tapo nedarbingi ir yra sužaloti ŽIV infekcijos. 

Psichologų išvadoje teigiama, kad specialiosios tarnybos jų antiįstatymiškų veiksmų vykdymui pritraukdamos dalį gyventojų, o ypač jaunimą, augina visuomenėje nusikalstamumo potencialą.

2.Reikalaujame: nutraukti nusikalstamą spectarnybų veiką; dezaktyvuoti jau “prisodrintas” gyvenamas patalpas ir biurus; virusais sužalotiems žmonėms atlikti profilaktines priemones; išjungti specialių elektromagnetinių procesų retransliatorius; ištirti ir personaliai paviešinti sąrašus nusikaltėlių, teisėsaugos organų priedangoje vykdžiusių žmonių žalojimą ir naikinimą.

3. Bet kuriuo atveju medžiaga Tarptautiniam Baudžiamajam Teismui paruošta. Baudžiamai bylai taikytinas punktų h) ir k) 7 straipsnis. Įvyko preliminarios derybos su Europos spaudos atstovais ir visuomeninių organizacijų vadovybėmis.

4. Tik įvykdžius 2 punkto reikalavimus skandalinga byla bus sustabdyta. Todėl paskutinį kartą kreipiamės asmeniškai į Jus, nes visuomeninio kaltinimo atveju pagal užimamas pareigas ir tenkančią atsakomybę imtis atitinkamų priemonių pirmiausiai privalote Jūs. Žinome, kad Lietuvai šis skandalas nenaudingas Europos Sąjungos kontekste, tačiau žinome, kad nusikaltėlių, slaptai veikiančių teisėsaugos organuose, daroma Lietuvai žala milžiniška žmonių sveikatos, moralės ir ekonomikos aspektais.

5. Dalykiniam požiūriui į šį paskutinį pareiškimą ir deryboms nustatome terminą iki 2002 metų rugpjūčio 10 (dešimtos) dienos.

Viceprezidentas informacijai                S.Židonisasud.us/lt