Tarptautinis Alternatyvusis Teismas :: Į pagrindinį

Tarptautinis
Alternatyvusis TeismasThe international Alternative Court

Tarptautinės Mokslininkų ir Inteligentų Asociacijos pareiškimai
(2002 08 07) elektroniniu paštu LR Prezidentui Valdui Adamkui
ir LR Ministrui Pirmininkui Algirdui Brazauskui
LR Valstybės saugumo departamento gen. direktoriui Mečiui Laurinkui
dėl Lietuvos specialiųjų tarnybų vykdomo ciniško teroro
prieš taikius gyventojus:


Tarptautinė Lietuvos mokslininkų ir inteligentų asociacija “Kūryba”

Kodas: 9073256
Tel. 8 699 89150
El.paštas: kuryba@hotmail.com
Interneto sritis: www.daugiapolis.info


Kaunas, 2002 08 07


Lietuvos Respublikos Prezidentui Valdui Adamkui

Lietuvos Respublikos Ministrui Pirmininkui Algirdui Brazauskui

Lietuvos Respublikos Valstybės saugumo departamento generaliniam direktoriui Mečiui Laurinkui

 

1. Nesulaukusi Vyriausybės ir Valstybės saugumo departamento atsakymo į pareiškimus (2001 11 19, 2002 07 21), Lietuvos asociacijos taryba, kartu su šešių valstybių atstovais nuo 2002 07 19 iki 2002 08 03 atliko tyrimą dėl mikrobiologinių, cheminių ir elektromagnetinių priemonių naudojimo prieš Lietuvos gyventojus.

2. Tyrimą vykdė medicinos, psichologijos, elektronikos, sociologijos specialistai. Dalyvavo įvairių specialybių ir visuomenės grupių atstovai. Atstovams buvo parodyti ankstesnių banditizmo tyrimų aktai, surinkti Lietuvos asociacijos. Aktuose pateikti tyrimų rezultatai sutapo su nepriklausomų ekspertų parodymais.

3. Eilinė išvada patvirtino ankstesnį Lietuvos asociacijos teiginį dėl teroro metodų ir priemonių priklausymo valstybės tarnyboms, nes tokios specifikos priemonės gali būti pasiekiamos tik valstybinio potencialo lygiu.

4. Specialiųjų tarnybų banditai įsisiautėjo tiek, jog prieš ekspertus ir šešių valstybių specialistų kūrybinio susitikimo atstovus buvo panaudoti tie patys teroro metodai ir priemonės.

Tarptautiniame PROTOKOLE užfiksuotas ciniškas tarptautinės teisės ir Lietuvos Respublikos Konstitucijos pažeidimas.

5. Tokius nusikaltėlių iš specialiųjų tarnybų “darbus” nuslėpti nerealu. Valstybių ekspertai ir Tarptautinės mokslininkų ir inteligentų asociacijos Taryba rekomenduoja perduoti aktus ir išvadas į Tarptautinį Baudžiamąjį Teismą, o taip pat paviešinti tarptautiniu lygiu specialiųjų tarnybų slaptas instrukcijas. Kokį sprendimą bepriimtų Lietuvos asociacijos taryba, kitų valstybių ekspertai, nukentėję nuo žvėriškumų buvimo Lietuvoje metu, pasilieka teisę paskelbti dokumentus, jog Lietuvos Respublika pažeidžia tarptautines teises. 

6. Lietuvos žmonėms perspektyvu įstoti į Europos Sąjungą, todėl mes KALTINAME vyriausybę TIKSLINGAI finansuojant ir vystant specialaus teroro tarnybas.

Mes KALTINAME vyriausybę, jog ji daro gėdą Lietuvai prieš Europos Sąjungos visuomenines organizacijas, pažeisdama tarptautinės teisės normas. Tai liudija virusų ir cheminių junginių panaudojimas prieš šešių pasaulio valstybių ekspertus ir inteligentus, atvykusius į Lietuvą kūrybiniam susitikimui, organizuotam Lietuvos mokslininkų ir inteligentų asociacijos. Mes KALTINAME vyriausybę tikslingai organizavus teisės pažeidimus, Lietuvos Konstitucijos pažeidimus, kas apsunkina santykius su Europos valstybių visuomene.

7. Iki šiol Asociacijos taryba dėjo  visas pastangas, kad nepageidautina informacija nepasklistų Europos spaudoje. Tai galėjo sukelti pasipiktinimo bangą Europos Sąjungos visuomeninių organizacijų tarpe. Kam Sąjungoje reikalingi banditai?! Tuo tikslu mes du kartus kreipėmės į Prezidentą V.Adamkų ir Ministrą Pirmininką A.Brazauską.

Jų atsakas buvo ciniškas teroras.

Tuo tikslu Taryba antrą kartą informuoja Valstybės saugumo departamentą.

8. Po ciniško teroro kitų valstybių atstovų atžvilgiu visa ATSAKOMYBĖ tenka Vyriausybės nariams ir V.Adamkui su A.Brazausku asmeniškai dėl galimo negatyvaus rezonanso Europos Sąjungos visuomenės tarpe.

Viceprezidentas informacijai  S.Židonis

Pridedama: Kūrybinio susitikimo narių asmeninės nuomonėsasud.us/lt