DOKUMENTAI

KREIPIMASIS

Organizacijos-iniciatorės baigė derinti
Tarptautinio Alternatyviojo Teismo steigimą..

-->> išsamiai

PAGRINDIMAS

POLITINIŲ PAŽIŪRŲ ĮSIGALĖJIMAS, tapęs mato norma ir dominante nustatant pilietinį statusą, ženkliai paveikė visuomeninius žmonių tarpusavio santykius..

-->> išsamiai

STATUTAS

Visuomeninių organizacijų įgaliotųjų atstovų konferencijos dėl Tarptautinio Alternatyviojo Teismo veiklos pasiūlymų baigiamasis aktas..

-->> išsamiai

DALYVAVIMO TEISĖ

Dalyvauti Teismo veikloje gali:
a) nepartinės visuomeninės organizacijos,
kurių Įstatai atitinka humaniškos veiklos dvasiai..

-->> išsamiai