AKTUALI INFORMACIJA

Teismo Prezidiumo KREIPIMASIS

2004m. spalio 31 d. Tarptautinio Alternatyviojo Teismo Prezidiumas nuteisė už nusikaltimus Putiną V.V.

   Teismo Prezidiumo KREIPIASI į visas visuomenines organizacijas, masinio informavimo priemones, garbingus ir sąžiningus piliečius, prašydamas paviešinti Putino V.V . nusikaltimus, jo patyčias vaikų, moterų, senolių atžvilgiu, vykdytas "putino" specialiųjų tarnybų.
   Putinas V.V. nuteistas penkeriems metams gėdos ir visuotinės paniekos už:
a) nusikaltimus žmogiškumui;
b) moralinį sadizmą;
c) žmogaus orumo menkinimą;
d) informacinį ir dvasinį terorizmą;
e) prievartos propagandą;
f) žudymo ir prievartos priemonių kūrimą;
g) atvirą arba slaptą elgesio algoritmų propagavimą, kas nuteikia amoraliems arba žeminantiems žmogaus orumą poelgiams;
h) moralinį ir dvasinį žalojimą, o taip pat kultūrinio paveldo žalojimą asmenų, arba tautos, arba etninės ar religinės žmonių grupės, vykdomą valstybės tarnybų arba šių tarnybų asmenų, arba bet kurių valstybės instancijų ir institucijų;
i) karinę agresiją, sukėlusią savo liaudžiai, arba liaudžiai prieš kurią įvykdyta agresija moralinę ir kultūrinę žalą;
j) bet kurios rūšies valstybinių tarnybų funkcionavimą, kurio rezultatai - įvykdytas genocidas, o taip pat žala moralinio ir genetinio paveldo srityje.

Išsamiau tinklapyje www.asud.us

Teismo sekretorė spaudai   Dacė Venta

------------------------------

Skyriuje "Kaltinimai" pradėta talpinti dalis Teismo posėdžių medžiagos (adaptuotas vertimas iš rusų k.).

Visa medžiaga rusų k. tinklapyje www.asud.us

------------------------------


2004m. balandžio 20d.                      Informacinis pranešimas.

Tarptautinės Mokslininkų ir Inteligentų asociacijos Koordinacinė Taryba perdavė medžiagą į Tarptautinį Alternatyvųjį Teismą prieš prievartos ir ciniško banditizmo organizatorius, pažeidusius moralines ir tarptautinės teisės normas ir sąmoningai pasinaudojusius tarnybine padėtimi savo sadistinių charakterių išraiškai, prieš:
1. RF prezidentą Putiną V.V.
2. RF VRM ministrą Gryzlovą B.V.
3. RF FST direktorių Patruševą N.P.

Asociacijos stebėtojų taryba perdavė aktus apie žvėriškumus, kai V.Putino perrinkimo prezidentu laikotarpiu "pritrūko skalės prietaisams, fiksavusiems elektromagnetinį poveikį nepalankiems V.Putinui žmonėms butuose ir biuruose; cheminiais junginiais ir virusais spectarnybos žalojo šiuos žmones kasdien; į poveikio lauką patekdavo seniai, moterys, vaikai".

------------------------------

2004m. vasario 16d.                            Skubus pranešimas.

Lietuvos specialiųjų tarnybų terorizmo aktas.

Lietuvos mokslininkų ir inteligentų asociacijos ekspertai užregistravo eilinį terorizmo aktą, vasario 13-16 dienomis skirtinguose miestuose  įvykdytą Lietuvos Respublikos specialiųjų tarnybų. Taip pat vandalizmo aktas įvykdytas ciniško teroro būdu prieš Tarptautinio Alternatyvaus Teismo, kurio sekretoriatas yra Kauno rajone, narius.  Tuomet nukentėjo Tarptautinės mokslininkų ir inteligentų asociacijos prezidentas profesorius V.Lenskij ir jo šeima. Teroro metodai  ir priemonės vis tie patys: elektromagnetinis spinduliavimas (viršijantis 2000 v/m, kai norma gyvenamose patalpose 2,5 v/m), virusai, cheminiai junginiai.

JUNGTINĖ TARYBA NUTARĖ:

1. Nusiųsti medžiagą kaip Tarptautinio Alternatyvaus Teismo kreipimosi į Tarptautinį Baudžiamąjį Teismą papildymą, nukreiptą prieš nusikaltimų organizatorius prezidentą R.Paksą, ministrą pirmininką A.Brazauską, Valstybės saugumo departamento generalinį direktorių M.Laurinkų, vidaus reikalų ministrą V.V.Bulovą, ir tuo pat metu nuo Lietuvos mokslininkų ir inteligentų asociacijos į Europos žmogaus teisių Teismą.

2. Labiausiai tikėtina, kad ciniškas vandalizmas prieš
Tarptautinio Alternatyvaus Teismo atstovybę įvykdytas teroro organizatorių R.Pakso, A.Brazausko, M.Laurinkaus,V.V.Bulovo kaip pasekmėto, jog  Teismo Taryba priėmė nutarimą šių asmenų atžvilgiu pradėti tyrimą. Turėdami valdžią ir teroro vykdymo patyrimą, jie organizavo šventvagišką Teismo būstinės užpuolimą.

Tarptautinio Alternatyvaus Teismo sekretorė T.Šašuta

Lietuvos mokslininkų ir inteligentų asociacijos viceprezidentas S.Židonis

------------------------------

SKUBUS PRANEŠIMAS

 Baigė tyrimą KOMISIJA, įkurta Tarptautinio Alternatyvaus Teismo rinkimų į Rusijos Federacijos Dūmą laikotarpiui.

KOMISIJOS nariais buvo psichologijos, elektronikos, chemijos, medicinos specialistai.

Jos išsamią išvadą išnagrinėjo Teismo Taryba.

PRIPAŽINTA:

1.  Prieš rinkimų proceso pradžią (apytikriai prieš 7 - 10 dienų) milžiniška Rusijos gyventojų dalis apdorota virusais, cheminiais junginiais ir elektromagnetiniais spinduliais.

2.  Nebuvo apdorojami pirmaujančios partijos nariai. Tai nenuostabu, nes pagrindinis banditas yra jos lyderis Borisas Gryzlovas, vadovaujantis specialiosioms tarnyboms.

3.  Laikyti rinkimus, kur buvo naudojami barbariškai žiaurūs metodai, NEGALIOJANČIAIS.

2004m. sausio 13d.

 

SKUBUS PRANEŠIMAS

Žuvo (19-09-2003) dėl Lietuvos spectarnybų žvėriškumo Virginija Navickienė.

Skirtingų valstybių nepriklausomi ekspertai atliko tyrimus jos ligos metu ir žuvus.  Sukaupta didelė medžiaga, kuri bus perduota į Tarptautinį Baudžiamąjį Teismą papildomai prie jau pateiktos prieš nusikaltėlius: Lietuvos Prezidentą Rolandą Paksą, Ministrą Pirmininką Algirdą Brazauską, Valstybės saugumo departamento generalinį direktorių Mečį Laurinkų, Vidaus reikalų ministrą Virgilijų Vladislovą Bulovą.  Šie nusikaltėliai aprūpina specialiųjų tarnybų teroristams finansavimą, priemonių eksperimentams su žmonėmis laboratorinius tyrimus ir organizuoja banditizmą.

Banditų metodai vis tie patys ir prieinami tik valstybės potencialui: virusai ir cheminiai junginiai kartu su elektromagnetiniu spinduliavimu.

 

SKUBUS PRANEŠIMAS

Tarptautinio Alternatyviojo Teismo Sekretoriato būstinė, esanti Lietuvoje Kaune, buvo apšaudyta aerozoliniais užtaisais, pripildytais virusų. Tai įvyko 2003m. birželio 4d. Tuo pačiu metu nenutrūkstamai vyksta būstinės apdorojimas elektromagnetiniu spinduliavimu. Tokiomis priemonėmis disponuoja tik specialiosios tarnybos.

Tarptautinio Alternatyviojo Teismo Taryba nusprendė nusiųsti kaltinimus prieš konkrečius Lietuvos Vyriausybės pareigūnus į Tarptautinį Baudžiamąjį Teismą.

Tuo pat laiku NEPRIKLAUSOMI EKSPERTAI pradėjo tyrimą dėl Lietuvos Vyriausybės tarnybų vykdomo genocido ir banditizmo faktų. Medžiaga ruošiama Tarptautiniam Alternatyviajam Teismui, o baudžiamieji aspektai Tarptautiniam Baudžiamajam Teismui.

 

Lietuva ratifikavo Tarptautinio Baudžiamojo Teismo Statutą

2003 m. balandžio 1 d. Lietuvos Respublikos Seimas ratifikavo Tarptautinio Baudžiamojo Teismo Romos Statutą, kurio pagrindu nuo 2002 metų liepos veikia Tarptautinis baudžiamasis teismas. Statutą yra pasirašiusios apie 140 pasaulio valstybių. Vasario mėn. buvo išrinkti ir prisiekė aštuoniolika Tarptautinio Baudžiamojo Teismo teisėjų, tarp jų Latvijos Konstitucinio Teismo teisėja Anita Usacka.

Statutą ratifikavusios valstybės įsipareigoja bendradarbiauti su Teismu.Talkinti jam tiriant nusikaltimus ir vykdant baudžiamąjį persekiojimą už nusikaltimus žmoniškumui, genocidą, karo nusikaltimus. Teisės ir teisėtvarkos komiteto narys Romanas Sedlickas pažymėjo, jog ratifikavusi Romos Statutą Lietuva pirmą kartą suteiks galimybę Tarptautinio baudžiamojo teismo prokurorams savarankiškai atlikti tyrimą savo teritorijoje. Iki šiol užsienio prokurorai veikti tiesiogiai negalėjo, o  atlikdami tyrimą Lietuvoje, privalėjo kreiptis ir atitinkamai veikti tik per respublikos teisėsaugos institucijas.

Tarptautinis Baudžiamasis Teismas gali skirti laisvės atėmimo bausmes, taip pat ir įkalinimą iki gyvos galvos, o nuteistieji bausmę atliktų valstybėse, kurios sutiktų juos priimti. Ratifikuodama Romos statutą, Lietuva pareiškė, kad savo piliečius, nuteistus Tarptautinio Baudžiamojo Teismo,  bausmės atlikimui yra pasirengusi priimti. "Mes greičiausiai būsime aukos, o ne vykdytojai, todėl tokios konvencijos turėtų mus labiau apsaugoti", - Seimo posėdyje teigė įstatymo projektą dėl ratifikavimo pristatęs R.Sedlickas. Ši Seimo nario pastaba sukėlė visuomeninių organizacijų, besirūpinančių tarptautine teisėsauga, pasipiktinimą lobistine politikų mąstysena, beje, jau visuotinai įsišaknijusia: kad priimami sprendimai remiasi ne teisingumo samprata, o nauda ar interesais.

Europos Tarybos ketinimai įkurti Čečėnijos Tribunolą

Europos Taryba gali įkurti Kaukazo tribunolą karo nusikaltimams Čečėnijoje tirti. Kaip praneša "Maskvos aidas (Echo Moskvy)" remdamasi "Frankfurter Rundschau", šis pasiūlymas gautas Europos Tarybos Parlamentinės Asamblėjos teisės komiteto posėdyje. Projekte siūloma pasinaudoti Jugoslavijos patyrimu. Pasiūlymo autorius - vokiečių politikas, Vokietijos social-demokratų partijos narys Rudolf'as Binding'as, vadovaujantis Bendestago delegacijai Europos parlamente.

Tribunolas, visų pirma, tirtų žmogaus teisių pažeidimų atvejus, įvykdytus kaip rusų kariškių, taip ir čečėnų separatistų. Dokumento autorių požiūriu, konkrečiais žmogaus teisių pažeidimo atvejais baudžiamajam persekiojimui tenka svarbiausias vaidmuo siekiant taikos Kaukaze. Iki šiol visos Europos Tarybos ir Europos Saugumo ir Bendradarbiavimo Organizacijos iniciatyvos nepadėjo pagerinti padėties Čečėnijoje.  Daugkartiniai Strasbūro raginimai kaltiesiems pažeidus žmogaus teises surengti teismus, liko be Rusijos teisėsaugos atsako. Jau beveik dešimt metų žmonės Čečėnijoje tampa pasikėsinimų, grobimų, kankinimų ir nelegalių areštų aukomis. Juos išvaro iš namų ir užminuoja apylinkes.

Pasiūlyto projekto rezoliucijoje išsakytas priekaištas Kremliui. Maskva toliau trukdo žurnalistams ir teisėsaugininkams patekti į tas vietas, kur vyksta kovos veiksmai. Taigi, visuomenė iš respublikos gauna tik vienpusišką informaciją.

Dabar Čečėnijoje dirba speciali Europos Saugumo  ir Bendradarbiavimo Organizacijos ir Europos Tarybos žmogaus teisių biuro misija. Dviejų Europos struktūrų atstovai, pabuvę Grozne, jau paskelbė savo kelionės pirmines išvadas. Jie referendumą įvardijo pirmu žingsniu įvedant tvarką regione. Artimiausiu metu į Čečėniją išvyks dar viena šių struktūrų atstovų grupė.

Tarptautinis Baudžiamasis Teismas ir Čečėnijos tribunolo idėja:  eksperto komentarai

Reikia suvokti, kad Tarptautinis Čečėnijos Tribunolas, apie kurio įkūrimą kalba Rudolf'as Binding'as, - tai visiškai savarankiškas tarptautinis institutas, atitinkantis Tarptautinį Tribunolą asmenims, kaltinamiems sunkiais humanitarinės teisės pažeidimais buvusioje Jugoslavijoje ir Tarptautinį Tribunolą asmenims, atsakingiems už genocidą ir kitus sunkius tarptautinės humanitarinės teisės pažeidimus Ruandos teritorijoje, teisti. Šių tribunolų ad hoc pagrindinis skirtumas nuo Tarptautinio Baudžiamojo Teismo yra tas, kad jie veiksnūs atgaline data. T.y. gali teisti už karo nusikaltimus, nusikaltimus prieš žmogiškumą ir genocidą nepriklausomai nuo to, kada šie veiksmai buvo atlikti.

Tarptautinis Baudžiamasis Teismas (TBT) gi gali tirti tik tuos nusikaltimus, kurie buvo įvykdyti valstybėse jau po to, kai jos ratifikavo Romos statutą. Tai yra, jei Rusija prisijungtų prie TBT šiais metais, jos piliečiai nebūtų teisiami už nusikaltimus, įvykdytus iki 2003 metų. Tas tinka ir Lietuvai, kuri ratifikavo Romos statutą 2003m. balandžio 1d. Šia prasme teoretinė Tarptautinio Čečėnijos tribunolo sukūrimo idėja Rusijai daug pavojingesnė, nei TBT.

Vladimir'o Oivin'o, teisėsaugininko ir tarptautinės baudžiamosios teisės eksperto nuomone, šiai dienai Binding'o pasiūlymas yra grynai deklaratyvaus pobūdžio ir yra reikšmingas moraline prasme. Jį praktiškai realizuoti yra begaliniai sunku. Visi tarptautiniai ad hoc tribunolai buvo įkurti padedant JTO Saugumo Tarybai. Nėra jokių abejonių, kad net jei šis klausimas ir būtų keliamas Saugumo Taryboje, tai Rusija pasinaudotų savo veto teise. Kas įvyktų, jei Europos Taryba pasiūlys sukurti tokį tribunolą po savo egida? Akivaizdu, kad Rusija niekada nepripažins jo jurisdikcijos. Nors Binding'as ir pareiškė, kad tribunolas teistų karo nusikaltimus, įvykdytus ir čečėnams atstovaujamos pusės.

Istorinė santrauka apie tarptautinės bendrijos pastangas pažaboti žiaurumą ir nubausti karo nusikaltėlius

Žiaurumai, ypač dvidešimtojo amžiaus,  privertė tarptautinę valstybių bendriją ieškoti būdų, kaip pažaboti polinkį žiaurumui ar bent patraukti atsakomybėn asmenis, padariusius nusikaltimus taikai, žmoniškumui ar karinius nusikaltimus.

1945 metais buvo įsteigti Niurnbergo Tarptautinis Karinis Tribunolas bei Tokijo Tarptautinis Karinis Tribunolas, gavę įgaliojimus teisti Vokietijos ir Japonijos nusikaltėlius už įvykdytus nusikaltimus taikai, žmoniškumui  ir  karo nusikaltimus.

1993 metais Jungtinių Tautų (JT) Saugumo Taryba įsteigė Tarptautinį Tribunolą asmenims, kaltinamiems sunkiais humanitarinės teisės pažeidimais buvusios Jugoslavijos teritorijoje (TBJT).
1994 metais buvo įsteigtas Tarptautinis Tribunolas asmenims, atsakingiems už genocidą ir kitus sunkius tarptautinės humanitarinės teisės pažeidimus Ruandos teritorijoje (TRT), teisti.

Tačiau prevencijos ir tarptautinio teisingumo tikslais apsispręsta įkurti Tarptautinį Baudžiamąjį Teismą,  nuolat veikiantį ir turintį universalią jurisdikciją bausti už karinius nusikaltimus, bei nusikaltimus taikai ir žmoniškumui.

Romos Statuto nepasirašiusios Jungtinės Amerikos Valstijos yra pasiūliusios šalims signatarėms, taip pat ir Lietuvai, pasirašyti susitarimą dėl amerikiečių kareivių neišdavimo šiam Teismui. Taip JAV siekia apsaugoti savo kareivius nuo galimo patraukimo baudžiamojon atsakomybėn dėl politiniais paskatų.

Galimybę sudaryti tokius susitarimus numato pats Tarptautinio Baudžiamojo Teismo Statutas. Praėjusiais metais ES nusprendė leisti savo narėms sudaryti tokias sutartis su JAV, nustatant griežtas sąlygas, jog imunitetas būtų taikomas tik užsienyje tarnaujantiems JAV kariams ir diplomatams.

ES taip pat reikalauja Vašingtono garantijų, kad karo nusikaltimais kaltinami amerikiečiai bus patraukti baudžiamojo atsakomybėn savo tėvynėje. Kol kas nežinoma, kada Lietuva gali pasirašyti susitarimą su JAV ir kokios formuluotės bus pasirinktos. Anot Lietuvos diplomatų, oficialusis Vilnius šiuo klausimu laikytųsi Europos Sąjungos pozicijos.

parengta pagal informavimo priemonių pranešimus

 

Europos Sąjungai reikia vieningos užsienio politikos

Valstybėms - ES narėms laikas rimtai atsakyti į klausimą: kokios joms reikia Europos. Europoje ES tautoms garantuoja taiką ir gerbūvį. Tačiau ES narės atsakingos ir likusiam pasauliui. Ar tai būtų kova prieš skurdą, valstybingumo ir tarptautinio teisingumo stiprinimas, regioninių konfliktų sprendimas, ar žmogaus teisių gynimas. Europa dėl savo ekonominės galybės ir turtingo kultūrinio paveldo privalo aktyviai dalyvauti užsienio politikoje. O atsakomybė už pasaulio likimą nulemia ir savo pozicijos būtinybę ir galimybę ją realizuoti.Tam reikia sutarti dėl tikslų ir priemonių jiems pasiekti."Ypatingi" atskirų valstybių keliai čia jau netinka, kaip ir vergiškas paklusnumas Jungtinėms Amerikos Valstijoms.

Tačiau 25 išsiplėtusios Europos Sąjungos narės vargu ar sugebės rasti bendrą kalbą šiais pagrindiniais klausimais. Neatsitiktinai paskutiniu metu diskusijose vis dažniau girdimas žodis "avangardas". Iš tikrųjų, valstybių-bendraminčių grupė, susivienijusi pajėgi vykdyti vieningą užsienio saugumo politiką.

Tokiu "avangardu" gali tapti Vokietija, Prancūzija ir Belgija. Tačiau negalima neįvertinti prieštaravimų, esančių tarp Paryžiaus ir Berlyno. Šiuos prieštaravimus galima įveikti, jei abi valstybės suvoks, kas ir kaip jas žymiai labiau jungia nei skiria.

O tai šie momentai:
- tikslas sukurti pasaulinę tvarką, pagrįstą tarptautinės teisės viršenybe;
- suinteresuotumas daugiapoliu pasauliu,  kuriame JAV nerizikuoja tapti savo pačios galybės auka;
- būtinybė Europai telktis, kad turėtų didesnę įtaką ir svorį pasaulinėje arenoje;
- būtinybė rasti santarvę tarpusavyje tam, kad ateityje pasiektų santarvę Europos viduje.

2003 kovo 28d.

Parengta pagal užsienio spaudą.

 

AMERIKIEČIAI GRIAUNA TARPTAUTINĘ TEISĘ

Nepaisant to, jog karas prieš Iraką nėra pakankamai teisiškai pagrįstas,  vargu ar dėl to JAV patirs rimtesnes teisines pasekmes, teigia vokiečių teisininkai. Tačiau užsimenama, kad mažesniems amerikiečių sąjungininkams gali iškilti įvairių nemalonumų, nes remiami ir todėl dangstomi Amerikos tarptautinės teisės pažeidinėjimai.

Džordžas Bušas yra tikras, kad jo pradėtas Karas prieš Iraką yra visiškai teisėtas. JTO Chartija numato dvi karo draudimo išimtis: valstybė turi teisę pradėti karinius veiksmus, 1) jei  tai yra gynyba arba 2) gautas JTO Gynybos Tarybos pritarimas, kad tai vienintelė galima taikos pasaulyje išsaugojimo priemonė. Su sau būdingu betarpiškumu, Bušas Irako teritorijoje vykstančius okupacinius veiksmus laiko gynybiniais, o taip pat tvirtina, kad Gynybos Taryba karui jau pritarė savo 1441 rezoliucija, numatančia Irakui "rimtas pasekmes", atsisakymo nusiginkluoti atveju.

Šiuo atveju daugelis vokiečių ekspertų nesutinka su Bušo pateiktu karo būtinybės pagrindimu. Pavyzdžiui, vokiečių teisininkas Jorg'as Arnold'as iš Fraiburgo  Makso Planko vardo Užsienio ir tarptautinės baudžiamosios teisės instituto vienareikšmiškai vertina, kad 1441 rezoliucijos "rimtos pasekmės" neprivalėjo peraugti į karą ar jo grėsmę. Taip pat teigia Vokietijos VRM Otto'as Šili's, bundestago deputatas Peter'is Gauvailer'is, federalinės žemės premjeras Saar'as Peter'is Miuller'is ir teologas Hans'as Kiung'as bei kiti autoritetingi specialistai. Jie vienbalsiai karą vadina "atviru tarptautinės teisės ignoravimu", paskutinysis netgi tvirtina, kad JAV pastatė "melo pastatą, kaip Oruell'os, kad įteisintų amoralų karą". Tokiais veiksmais amerikiečiai ne tik grasina, bet jau ardo visą tarptautinės teisės sistemą, reziumuoja vokiečių ekspertai.

2003 kovo 22d.

Parengta pagal užsienio spaudą.

 


SKUBŪS PRANEŠIMAI

 

Prasidėjo referendumas dėl visų
Tarptautinio Alternatyviojo Teismo aspektų 

-->> išsamiai

 

Tęsiasi dalyvaujančių organizacijų ir lyderių registracija

-->> išsamiai

 

Jūs galite paaukoti į Teismo Fondą

-->> išsamiai