KALTINIMAI

 

 
Publikuojama pagal  garso įrašą, atliktą 2004m. spalio mėn.
Adaptuotas tekstas, vertimas iš rusų k.,  originalus tekstas tinklapyje www.asud.us


 

KETVIRTAS, baigiamasis Prezidiumo posėdis

 

KETVIRTAS, BAIGIAMASIS BYLOS DĖL PUTINO V.V. NUSKALTIMŲ POSĖDIS.

Pirmininkas:…………………… Gautas specialus pareiškimas iš Ekspertų komisijos pirmininko. Klausome Jūsų.
Ekspertas:………………………….  Aš visą naktį nemiegojau, atlikdamas terorizmo aktų ekspertizę. Mane pribloškė tai, kad visi teroro aktai įvykdyti prieš įstatymų besilaikančius piliečius: žmones ir šeimas. Tai žmonės nevartojantys narkotikų, niekada neteisti, turintys autoritetą, mokantys mokesčius, sąžiningi ir dori...
Kaltintojas:………………………Galvoju, kad čia ir slypi Putino specialiųjų tarnybų teroro priežastis.
Ekspertas:…………………………. Kas tai? Tikslingas ir kryptingas geriausių Rusijos žmonių išgyvendinimas?
Pirmininkas:…………………… Neatmestina ir tai.
Ekspertas:………………………….. Prašau Prezidiumo leidimo tolesniems Ekspertų komisijos tyrimams.
Pirmininkas:……………………  Leidžiama. Tačiau jūs turite įvertinti šią detalę, kad teroro faktų tyrimą atlikote paklusniose įstatymui šeimose. Numanau, kad pareiškimų iš kriminalinių nusikaltėlių, narkomanų, vengiančių mokėti mokesčius, recidyvistų jūs negavote.

Juokas salėje.
 
Pirmininkas:……………………. Kadangi kaltinamasis Putinas į Teismą neatvyko, tai paskutinis žodis suteikiamas gynybai.
Gynėjas:………………………… Vladimiras Vladimirovičius Putinas paveldėjo nuvarytą šalį su užmušta ekonomika, apiplėšta ir skurdžia liaudimi, žmonių psichologišku nestabilumu, užvesta biznio mašina, kurios tikslas - pelnas tuojau pat, o, reiškia, šalies nualinimas ir jos apiplėšimas. Kaip sustabdyti šį nužudantį procesą, kai paskelbta demokratija ir Konstitucija?
Balsas salėje:…………………….. Naikinant vaikų sveikatą slaptomis spectarnybų priemonėmis!
Gynėjas:…………………………. Prašau manęs nepertraukinėti. Nelengva man teko užduotis. Taigi, aš viską kreipiu į tai, kad kiekvieno žmogaus laikas ir galimybės yra riboti. Kam suteikti prioritetą?
Balsas salėje:……………………… Diktatūrai ir slaptam banditizmui! Ką Putinas sėkmingai ir daro, kasdien vis labiau uzurpuodamas valdžią.
Balsas salėje:………………………….. Pirmininko prašau mane atskirti nuo šių replikų.
Pirmininkas:……………………… Jūs , beje, pareiškėte, kad suvokiate Alternatyvaus Teismo nepolitizuotą stilių. Todėl visiškai nusipelnote atsainaus požiūrio į save. Ką Jūs galite pasakyti gindamas Putiną dėl nežmoniškumo, cinizmo, moralinio sadizmo, poelgių menkumo senolių, moterų ir vaikų atžvilgiu?
Gynėjas:…………………………… Putinas pats pagimdytas mamos ir turi vaikų. Vargu ar jis kėsintųsi į vaikų, senolių ir moterų gyvybes, jei apie tai žinotų.
Pirmininkas:………………………... Tai jūsų spėliojimai, ar Putinas pasitikėjo Jumis? Mes žinome daugelį nusikaltėlių, pagimdytų motinų ir turėjusių vaikų. Dar daugiau, savo artimus jie mylėjo nuoširdžiai. Net sulaikytų, jų požiūris į savo motinas išliko branginantis.
Gynėjas:……………………………….. Ir vis gi, aš prašau neatmesti prielaidos, kad Putinas nuoširdžiai nieko nežino apie šias tarnybas ir teroro aktus.
 
Juokas salėje.

 
Gynėjas:……………………………….. Jeigu taip ir yra, tai Putino nuoširdumas, žuvus vaikams Beslane, visai ne cinizmas ir šventvagystė. Tuomet nėščių moterų ir vaikų, senolių ir motinų apdorojimas gėda ir sunkiausia kalte gula ant kitų pečių.
Balsas salėje:………………………….. Ir apie taikių žmonių žudynes Čečėnijoje jis nežinojo. Ir iš naivumo nenumanė, kad Čečėnijoje yra motinų, vaikų ir senių, kuriuos jis pasmerkė fizinėms ir moralinėms kančioms?!
Pirmininkas:………………………….. Po Prezidiumo pasitarimo anksčiau ir nuomonių suderinimo dabar Vladimiro Vladimirovičiaus Putino kaltė pripažinta pagal visus jam pateikto kaltinimo straipsnius.
Atitinkamai tam, laikyti Vladimirą Vladimirovičių Putiną žmogumi be sąžinės ir garbės, linkusį į sadizmą ir šventvagiškumą. Kaltinamąjį įvardinti melagiu, amoraliu ir padariusiu žalą genetiniam ir dvasiniam Rusijos tautų ir visos žmonijos palikimui. Kaltinamąjį laikyti vienu pagrindinių provokatorių ir priežasčių dėl kilusio tarptautinio pasipiktinimo, kurio forma priešpriešinis terorizmas. Kaltinamąjį laikyti priežastimi Rusijos Federacijos tautų šiandieninio streso, kilusio dėl teroro aktų ir žmonių žūties.
Įvertinus gynybos pateisinimo žodžius, o taip pat  Ekspertų komisijos pirmininko prašymą dėl tyrimo pratęsimo gilesnių priežasčių paieškoms, nustatyti kaltinamajam sekantį bausmės laiką -  penkerius metus visuotinės paniekos ir gėdos.
Medžiagą apie Putino nusikaltimus nusiųsti į visas mokslininkų ir inteligentų organizacijas. Medžiagą nusiųsti į Tarptautinį Žmogaus teisių Teismą ir JTO Saugumo Tarybą. Rusijos ir tarptautines masinio informavimo priemones informuoti nuolatos, kol nusikaltimai nesibaigs.
V.V.Putinui nustatyti savo nusikaltimų atitaisymo sąlygas:
 
1. Jei jis nėra nusikaltimų tiesioginis organizatorius ir bendrininkas, o buvo į juos įtrauktas dėl savo tarnybinio aplaidumo, tai išaiškinti nusikaltėlius, masinio informavimo priemonėmis paviešinti šį teroro būdą ir pavardes konkrečių organizatorių, finansininkų ir jų bendrininkų.
2. Jei jis pripažįsta kaltę, tai atlikti atvirą atgailą per masinio informavimo priemones, tai jam išgelbės garbę ir sąžinę.
3. Vienu ar kitu atveju nedelsiant nutraukti Rusijos Federacijos spectarnybų terorizmą.

4. Imtis priemonių sužalotų žmonių sveikatos reabilitacijai atlikti, išvalyti jų butuose susikaupusius cheminius junginius, konkrečiomis priemonėmis atstatyti sveikatą, pažeistą bakteriologiškai. Kadangi savomis lėšomis jis nepajėgus atlyginti žalą 30 milijonų gyventojų, tai sąžiningai kreiptis į mokesčių mokėtojus su prašymu padėti jam.

Teismo nuosprendis  galutinis ir  neskundžiamas.
Teismas imasi kontroliuoti V.V.Putino savo nusikaltimų atitaisymą.
2004m. spalio 31d.

 

 

 

TREČIAS Prezidiumo posėdis dėl kaltinimų V.V.Putinui

 

TREČIAS BYLOS DĖL PUTINO V.V. NUSKALTIMŲ POSĖDIS.
 

Pirmininkas:…………….Ar pagrindinis Kaltintojas susipažinęs su slapta medžiaga apie specialių cheminių, bakteriologinių ir elektromagnetinių priemonių kūrimą, jų kompleksinį panaudojimą slaptam antiįstatymiškam tam tikros Rusijos Federacijos gyventojų dalies kankinimui?
Kaltintojas:……………… Susipažinęs.  
Pirmininkas:…………….. Byla tarptautinės svarbos. Ką į tai pareikš Tarptautinės Mokslininkų ir Inteligentų asociacijos prezidentas?
V.Lenskij:………………… Vasilijus Vasiljevičius Lenskij, 1941 metų gimimo. Tėvas žuvo savanoriu išėjęs į frontą kare prieš fašistinę Vokietiją. Motina auklėjo keturis vaikus. Du jų, brolis ir sesuo, žuvo nuo spectarnybų, panaudojusių žinomus jums metodus, nepakeliamų kankinimų ir žvėriškumų.
Pirmininkas:………………. Ar Jūs galite numanyti priežastį, dėl kurios buvote įtrauktas į "kompiuterinį" sąrašą?
V.Lenskij:…………………… Būtent tuo "kokia priežastis" ir suplanuotas teroristų iš valstybinių organų metodas. Dėl savo primityvumo jie nesuvokia, kad galima pasikliauti sausais faktais, prietaisų parodymais, ekspertų išvadomis be jokių priežasčių išaiškinimo, kokios jos bebūtų. Būtent tai kaip mokslininkas aš ir padariau.
Pirmininkas:………………… Ar  Jūs skaitėte slaptą medžiagą?
V.Lenskij:……………………. Skaičiau, o dar anksčiau girdėjau iš sąžiningų žmonių KGB.  Jie rizikavo, bet ir suvokė baisią teroristų-prisitaikėlių esmę. Įprastą teroristą galima apkaltinti, pareikšti viešai, panaudoti ginklus. O kas išdrįs sukilti prieš juos?!
Pirmininkas:…………………. Štai Tarptautinė Mokslininkų ir Inteligentų asociacija sukilo, pagaliau, vyksta šis Teismas.
V.Lenskij:…………………….. Tai dabar. Po siaubingos mano brolio ir sesers žūties aš pasijutau mirtininkas. Tai palengvino mano kančias, nes aš suvokiau menkystų, slapta vykdančių nusikaltimus, prigimtį. Kaip matote, aš neturiu apsaugos ir nenuslėpiau čia Teisme savo vardo. Kas gi slepia teisų ir kilnų darbą?! Šunsnukiai išsiskiria baime. Dabar apie priežastis. Pažvelkite į šią temą iš kitos pusės: įsivaizduokite, kad patologiškam žmogui suteiktos neribotos teisės. Ką jis atliks visų pirma? Nelaikydamas savęs patologišku, imsis apie save kurti pasaulį "pagal savo principą ir atvaizdą". Šis nusikaltėlių būrys ims didėti. Tai ir įvyko Rusijoje. Bet kadangi prieš juos tarptautinės normos ir šalies Konstitucija, tai jie prisitaikys slaptais keliais. Štai kodėl jie priversti pereiti prie slaptų vykdymo metodų prieš savo charakterių žmogiškumą.
Pirmininkas:……………….. Kaip Jūs atskleidėte slaptus kankinimų metodus?
V.Lenskij:…………………… Iš pradžių mokslininko pastabumas. Be abejo, aš  iš pradžių buvau apdorojamas atsitiktinai. Bendraudamas su disidentais ir, kaip paaiškėjo, neįtikusiais valdžios valiai asmenimis. Pavyzdžiui, prieš žydus išleidžiant iš SSSR juos ilgai prilaikydavo ir "pripumpuodavo chemija". Vėliau JAV jie bus čirškinami elektromagnetinių laukų, kuriuos spinduliuoja parduotuvių apsaugos sistema... Taigi, kaip mokslininkas aš pastebėjau tam tikras ypatybes ir ėmiausi stebėji9mams taikyti mokslinius metodus. Greitai viskas išaiškėjo. Dabar "aš per daug žinojau". Galima priežastis yra ir ta, kad aš daugiapoliariškumo autorius. 1989 metais KGB pajėgų buvau išvežtas į Kremlių, bet ten nesutikau dirbti žmonių naikinimui. Tačiau esmė ne čia. Aš susidūriau su patologinių asmenybių jėgomis. Pirmajame posėdyje kalbėjo psichologas. Štai patologijoje individų, prasiveržusių į valdžią, ir ieškokite priežasčių. Kadangi jie aktyvūs, tai kažkuo privalo išreikšti savo esmę. Jei jis kultūros veikėjas, tai jis ims primetinėti lėkštumą, jei tai politikas, tai jis imsis primesti prievartą. Jeigu prievarta atsiduria už teisės ribų, tai ją pavers slapta.
Pirmininkas:…………….. Logiška.
V.Lenskij:………………… Ne iš logikos pozicijų, o iš psichologijos reikia nagrinėti Vladimiro Putino ir jo komandos nusikaltimus.
Gynėjas:…………………. Kodėl Jūs tylėjote anksčiau, kol nusikaltimų mastai  netapo žudančiai milžiniškais dar iki Putino prezidentavimo?
V.Lenskij:…………………. Kaip sąžiningas žmogus, aš niekada netylėjau. O kaip žinodamas savo "oponentų" menkumą, niekada jų nebijojau. Kirviu laužė buto duris, drebančių iš baimės ir verkiančių žmonos ir kūdikio akivaizdoje, ir tuo parodė savo silpnumą - juk aš niekada nesislapsčiau. Prieš mane fabrikavo visokiausią "medžiagą", bet į teismą iškviesti bijojo; bijojo viešumo. Bijo ir dabar. Šiaip jau prezidentas Putinas turi dėkoti man ir Mokslininkų ir Inteligentų Vienijimo Centrui už atskleidimą siaubingo nusikaltimo, vykdomo prieš jo vadovaujamą liaudį. O jis vietoj to kupinas pykčio ir žvėriškumo jam pavaldžių spectarnybų jėgomis. Jei jis prie to neprisidėjęs, tai ko jam bijoti?! Jei Jūs kalbate apie masinio informavimo priemones, tai dabar ir pasireikš jų dorumas, sąžiningumas ir tarnavimas savai visuomenei, naikinamai patologiškų šunsnukių. Gali būti, kad Jūs silpnokai vertinate pačios problemos rimtumą: "į valdžią prasiveržę teroristai". Tai baisiau, nei gali pasirodyti iš pradžių. Nusikaltimai, priskiriami Stalinui, lašas, lyginant su Putino ir kompanijos nusikaltimais. Tai, visų pirma, moralinis nusikaltimas prieš žmoniškumą. Tai - tyčiojimasis iš beginklių žmonių, kurie gi jį ir šitą gaują maitina.  Tai - gėda visam Rusijos tautų dvasiniam paveldui, kurį gerbė iki jo visas pasaulis. Tai - ašaros motinų, kurių sūnūs žuvo Čečėnijoje. Tai - ašaros ir neatitaisoma žala motinoms ir vaikams Čečėnijoje. Kokiam atsakui pajėgus šis menkas žmogus? Užpulti ir sunaikinti mane, mano šeimą, Rusijos Mokslininkų ir Inteligentų Vienijimo Centrą? O kokias savybes, išskyrus prievartą, jis yra atskleidęs? Šventvagiškumą, žuvus vaikams Beslane!
Gynėjas:…………………… Ši patetinė kalba per ankstyva, nes teismas dar nieko nenusprendė.
V.Lenskij:…………………... Sutinku. O štai dabar apie svarbiausia. Aš - savo tautos sūnus, ir, skirtingai nuo Putino, suprantu, kas įvyks, kai žmonės sužinos apie vaikų, nėščių moterų ir senių kankinimą. Tai aš supratau visada. Gorbačiovo ir Jelcino stresų iškankintai Rusijos liaudžiai reikėjo kuo-nors patikėti.
Mane nustebino, kad už Putiną balsavo tik 34%. Jį išrinko ne už asmenines savybes, bet iš poreikio kuo-nors tikėti. Žmonės pavargo. Borisas Jelcinas žinojo, kad jį pakeisti gali tik prisiekęs jėgos atstovas, kitaip liaudis  nedovanos jam vagysčių ir plėšimo. Todėl apie eilinio "kariūno" atėjimą, aš pareiškiau toli iki primetant žmonėms Putiną. Taip ir nutiko. Štai ir temos apie Jelcino banditizmą ir apie prisiplėštus milijardus nuslopino. Putinas pateisino jo, Jelcino lūkesčius, bet sandėrio su sąžine kaina ir paaukojęs milžinišką liaudį vardan asmeninių įsipareigojimų. O štai aš sąžinę turiu. Todėl ir dedu visas pastangas, kad paprotinčiau Putiną. Stengiausi atsargiai ne bijodamas visokiausios negarbės, o gerbdamas lūkesčius ir saugodamas susvyravusią liaudies vilčių dvasią. Bet iš kur rasis Putino išmintis?! Kaip siaubūnas jis kas kartą užsiundydavo negailestingų šunsnukių gaują. Spjauti jis norėjo ant tos liaudies, kuri laukė iš jo banditizmo ir plėšikavimo pabaigos. Vietoje sąžiningo vadovavimo, jis pasirinko melo, politinių spekuliacijų ir cinizmo taktiką. Jam tiktų į teatrą, ten artistiškumas pritiktų. Politinėj vaidyboj garbės ir sąžinės nėra nei krislo.
Kaltintojas:………………… Patarčiau gynybai perskaityti Vasilijaus Lenskij knygas "Sadistai" ir "Mutantai", parašytas pagal tikrus įvykius.
Gynėjas:……………………. Tai rašytojo knygos.
Kaltintojas:…………………. Ar faktai šiose knygose skiriasi nuo slaptos medžiagos, su kurią susipažinote?
Pirmininkas:………………… Atsakykite.
Gynėjas:…………………….. Ne. Faktai ir aprašyti kankinimų metodai nesiskiria.
Kaltintojas:…………………... Ar Jūs abejojate rašytojo Lenskij sąžiningumu ir moralinėmis savybėmis?
Gynėjas:……………………… Lenskij sąžiningumu niekas neabejoja. O kas, jei ta medžiaga pakišta Lenskij provokacijos prieš Putiną tikslu?
Kaltintojas:……………………. O duris kirviu vertė irgi provokacijos tikslu? Privedė šeimą iki hospitalizacijos irgi dėl provokacijos? Vietoj dėkingumo ir dabar elgiasi žvėriškai irgi vardan provokacijos? Provokacijos tikslais naikina Mokslininkų ir Inteligentų Vienijimo Centro narius ir luošina jų vaikus? Provokacijų tikslais eksperimentuoja su žmonėmis? Vardan provokacijų apdoroja 30 milijonų Rusijos gyventojų? Žiūrėkite ne į popierius, o į neginčytinus faktus. Kas pasikeistų, jei slapta medžiaga būtų sufabrikuota provokacijų tikslais?
Pirmininkas:……………………. Mes nagrinėjame faktus, o popieriai tėra tam tikras paliudijimas, kurio galima ir nevertinti. Mes susidūrėme su žmonėmis, privestais iki nevilties, kai mirtis yra išvaduotoja nuo kasdienių kankinimų.
V.Lenskij:……………………….. Taip ir yra. Mano akivaizdoje buvo kankinami vaikai ir nėščios moterys, seniai ir žmonės be pastogės. Pagal tuos faktus aš ir rašiau knygas. Nereikalingi man jokie popiergaliai.
Pirmininkas:……………………. Pareiškimuose kalbėta, apie kankinimus, atliktus kitų šalių piliečiams.
Kaltintojas:……………………… Pas mane pareiškimai ir aktai iš Lietuvos, Latvijos, Ukrainos, Estijos, Kazachstano piliečių. Liudija jų vardu ir pavedimu Anna Melentjeva - Kazachstano Mokslininkų ir Inteligentų Vienijimo Centro Pirmininkė. Ji turi du vaikus.
Pirmininkas:…………………….. Baudžiamąją bylos dalį aš Sekretoriatui pavedu  apiforminti ir nusiųsti į JTO, o taip pat Tarptautinį Žmogaus Teisių Teismą.
T.Šašuta:………………………… Mūsų vardu Putinas nėra ratifikavęs, 2000m. pasirašytą susitarimą su Tarptautiniu Baudžiamuoju Teismu. Jis ir nesiruošia atsiklausti tų 66% Rusijos Federacijos gyventojų, kurie nesurizikavo patikėti jam savo likimų ir balsuoti už jį. Tai vadinasi valdžios uzurpavimu.
Kaltintojas:……………………….. Putino valdžios uzurpavimo faktus mes stebime kas dieną. O susitarimo su Tarptautiniu Baudžiamuoju Teismu neratifikavo dėl visiškai suprantamų priežasčių: apsaugoti save nuo Tarptautinio Teismo. Todėl jis neatsiklausė ir prisibijos klausti ne tik 66% gyventojų, kurie nerizikuoja jam patikėti savo likimų, bet ir tų 34%, kurie balsavo už jį.
Pirmininkas:…………………….. Taigi, dėl baudžiamosios dalies nuspręsta. Dabar dėl dalies Vladimirui Vladimirovičiui Putinui pareikštų kaltinimų mūsų Teismo Statuto rėmuose...
Kaltintojas:………………………… Prašau dovanoti. Visų šalių Konstitucijos grindžiamos žmogiškumo, valstybės piliečių etninės ir moralinės gerovės principais. Todėl, kadangi Putinas ir jo nusikaltėlių komanda pažeidė RF Konstituciją, siūlau nusiųsti medžiagą į Konstitucinį Teismą ir Rusijos Federacijos Aukščiausiąjį Teismą. Labai tiks: 2 skyrius.
19 straipsnis.
2. Valstybė žmogui garantuoja lygias teises  ir laisves nepriklausomai nuo lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, turtinės ir pareigybinės padėties, gyvenamosios vietos, požiūrio į religiją, įsitikinimų, priklausymo visuomeninėms bendrijoms, o taip pat kitų aplinkybių. Draudžiama bet kokia forma apriboti piliečių teises dėl socialinių, rasinių, nacionalinių, kalbinių ar religinių požymių. 
21 straipsnis.  
2. Niekas neturi būti kankinamas, prievartaujamas, ar kitaip su juo žiauriai ir žeminant žmogišką orumą elgiamasi ar baudžiama. Su niekuo negali būti, be savanoriško sutikimo, mediciniškai, moksliškai ar kitaip eksperimentuojama.  
 Tai savotiškas "išbandymas". Iš jų atsakymų ir reakcijų pasaulis sužinos apie demokratijos principų laipsnį Rusijoje pagrindinių valstybinių teismų lygiu.
Pirmininkas:……………………… Priimta. Pavedu Sekretoriatui apipavidalinti šio teismo posėdžio medžiagą ir nusiųsti į Konstitucinį Teismą ir Rusijos Federacijos Aukščiausiąjį Teismą. Juo labiau, kad medžiagą pateikė Rusijos Mokslininkų ir Inteligentų Vienijimo Centras. Būtinai tai nurodykite.
Taigi, atitinkamai Teismo Statutui, Vladimirui Vladimirovičiui Putinui pareikšti šie kaltinimai:
a) nusikaltimai žmogiškumui;
b) moralinis sadizmas;
c) žmogaus orumo menkinimas;
f) žudymo ir prievartos priemonių kūrimas;
g) atviras arba slaptas elgesio algoritmų propagavimas, kas nuteikia amoraliems arba žeminantiems žmogaus orumą poelgiams;
h) moralinis ir dvasinis žalojimas, o taip pat kultūrinio paveldo žalojimas asmenų, arba tautos, arba etninės ar religinės žmonių grupės, vykdomas valstybės tarnybų arba šių tarnybų asmenų, arba bet kurių valstybės instancijų ir institucijų;
i) karinė agresija, sukėlusi savo liaudžiai, arba liaudžiai prieš kurią įvykdyta agresija moralinę ir kultūrinę žalą;
j) bet kurios rūšies valstybinių tarnybų funkcionavimas, kurio rezultatai - įvykdytas genocidas, o taip pat žala moralinio ir genetinio paveldo srityje.
k) bet kokia veikla, sukėlusi žalą žmogaus gyvybinei aplinkai.

Ką tuo klausimu pasakys pagrindinis Kaltintojas?
 
Kaltintojas:……………… Pirmajam valstybės asmeniui, nors ir išrinktam 34% gyventojų, nors ir uzurpuojančiam valdžią, neleistina savo tarnybinę padėtį naudoti organizavimui ir finansavimui tokių nusikaltimų, kai motinos apsipila ašaromis, o vaikai arba žūna, kaip kad kare Čečėnijoje, arba luošinami cheminiais aerozoliais ir kitokia bjaurastimi. Putinas nusikalto visų pirma žmogiškumui, kuriuo visada garsėjo Rusijos tautos.
Kaip įvardinti jo cinizmą ir patyčias vaikų, nėščių moterų, senių atžvilgiu? Moralinis sadizmas! Už savo politines ambicijas jis paaukojo savo sąžinę...
 
Balsas salėje:……………………. Iš kur tai pas jį?! Jis net nežino, kas tai yra. Neturi jis ir garbės.
Pirmininkas:……………………. Replika priimta.
Kaltintojas:……………………… Negi visi jo naikinami žmonės blogesni už jį - Putiną? Kuo jis nuo jų skiriasi? Pasinaudodamas savo tarnybine padėtimi, jis ciniškai ignoruoja savo šalies Mokslininkų ir Inteligentų Vienijimo Centro skundus ir pareiškimus. Argi tai nėra jų žmogiško orumo paniekinimas?! Net pagal Konstituciją jis lygus, o prieš Dievą juo labiau.
Apie tai, kad jis finansuoja ir deda pastangas kuriant prievartos ir žudymo priemones, žino visas pasaulis. Ar turi visuomenėje būti gynybinės jėgos? Turi. Nusikaltimas prasideda tuomet, kai jos nukreipiamos prieš beginklius žmones, motinas, vaikus, senius. Senovės Romoje, pavyzdžiui, kariuomenė buvo naudojama katastrofų likvidavimui. Tai garbinga gynybinių jėgų misija. O kai kariuomenė, specialiosios tarnybos, teismai panaudojami savo valstybės žmonių naikinimui, alinimui ir kankinimui, tai yra baisus nusikaltimas. Reikia prisiminti, kad juos maitina ir rengia ta pati liaudis...
Balsas salėje:……………………. Ir Putiną su jo bendrais taip pat.
Pirmininkas:……………………. Replika priimta.
Kaltintojas:……………………… Dabar dėl nusikaltimų reklamavimo. Žinia, jis viešai reklamuoja susidoroti su teroristais išvietėse "šlapiai"...
 
Juokas salėje.
 
Kaltintojas:………………………. O "šlapiai" vaikus, moteris ir senius….
Pirmininkas:…………………….. Šie žodžiai teisingi, bet nesusiję su prievartos reklamavimu.
Kaltintojas:………………………. O kaip suprasti jo kovos prieš terorizmą propagandą, kai būtent jis ir yra pats baisiausias teroristas?
Pirmininkas:…………………….. Paaiškinkite.
Kaltintojas:………………………. Teroristais negimstama. Tai kas gi išaugina juos? Įsiklausykime į rašytojo Vasilijaus Lenskij žodžius: "Jūs, turbūt, senai pastebėjote, kad kišenvagių nevadina teroristais. Net žudikų nevadina teroristais. Tai kas gi yra teroristai? Kas tai per ypatinga kategorija? Iš karto tampa pastebima, kad tai - priešpriešinė pasipriešinimo banga. Jei "priešpriešinė", tai kokia buvo pasipiktinimo ir pasipriešinimo priežastis? Prievarta. Kokia prievartos rūšis? Juk prieš tą, kurį sodina į kalėjimą už vagystę, taip pat vykdoma prievartą; ne savo valia juk jis ten eina! Pasirodo, yra antiįstatymiška prievarta. Ši prievartos rūšis paremta arba įžūliu jėgos įsikišimu į tautų tradicijas ir jų socialinę sanklodą (istorija su Afganistanu ir arabų pasauliu), arba tautos valios pažeidimas, nežiūrint į susitarimus Konstitucijoje (istorija su Čečėnija).  Štai tuomet pagal scenarijų, būtinai reikia viską "teisiškai pagrįsti". Niekas neįsiklauso į žodžius "teroristas-mirtininkas". Pagalvokite. Kas gali pasirinkti savo paties mirtį? Dėl pinigų? Dėl karjeros? Jei bus prievartaujamos jūsų seserys, motinos, vaikai, senoliai, tai ir jūs galite eiti į mirtį, nes teisingumo ieškoti nėra kur!"
Laikas suvokti skirtumus tarp kilnių paskatų, negailint savo gyvybės, ir prievartos, valdomos iš už šarvuoto automobilio, apsupto apsaugos arba iš už neprieinamų Kremliaus sienų.
Sąžiningam žmogui nepasisektų net spjauti į veidą tam piktadariui. Štai kodėl Putiną ir komandą galima laikyti tarptautinio teroro auklėtojais ir propaguotojais.

Pirmininkas:………………….. Priimta.
Kaltintojas:……………………. Dabar apie moralinės ir dvasinės žalos padarymą Rusijos tautoms, motinoms, piliečiams. Kaip jūs galvojate, kas bus, jei šalies tautos sužinos tikrą situaciją? Prisiminkite rašytojo Lenskij žodžius. Ylos maiše nepaslėpsi. Viskas, kas slapta, anksčiau ar vėliau paaiškės, ir kas tuomet?!
Pirmininkas:…………………… Priimta.
Kaltintojas:……………………... Galvoju, kad apie žalą, karinės agresijos padarytą Čečėnijos vaikams, jų motinoms, seniams, kalbėti nebereikia.
Pirmininkas:…………………… Priimta.
Kaltintojas:……………………... Dėl žalos Rusijos tautų genetiniam paveldui mums kalbėjo ekspertas-biologas.
Pirmininkas:……………………. Priimta.
Kaltintojas:……………………… Dabar dėl žalos supančiai žmogų aplinkai. Jeigu Putinas nebūtų parėmęs Jelcino plėšikavimo ir banditizmo, tai, gal būt, minutinės naudos vaikymasis būtų baigęsis...
Pirmininkas:……………………. Tai yra taip, bet reikalingas dar specialus nagrinėjimas.
Kaltintojas:………………………. Siūlau kitame Teismo posėdyje išnagrinėti Putino bendrininkų: Boriso Gryzlovo, Nikolajaus Patruševo, Rašido Nurgalyjevo nusikaltimus.
Pirmininkas:…………………….. Pasiūlymas priimtas. Teismo Prezidiumas išeina priimti galutinį sprendimą.

 

 


 

ANTRAS Prezidiumo posėdis dėl kaltinimų V.V.Putinui

 

ANTRAS BYLOS DĖL PUTINO V.V. NUSKALTIMŲ POSĖDIS. 

Pirmininkas:………….. Kas Teisme atstovauja Rusijos Mokslininkų ir Inteligentų Vienijimo Centrui?
T.Šašuta:………………. Tatjana Nikolajevna Šašuta.  Aš įgaliota atstovauti Rusijos Mokslininkų ir Inteligentų Vienijimo Centrui.
Pirmininkas:……………. Medžiagoje, nukreiptoje į Tarptautinį Žmogaus Teisių Teismą, minimas Konvencijos dėl vaiko teisių pažeidimas (JTO Generalinė Asamblėja, 1989m. lapkričio 20, 19 str. prievarta ir 37 str. kankinimai). Ką Jūs pasakysite tuo klausimu?
T.Šašuta:………………… Putinas turi vaikų ir mane sukrečia tas įžūlumas ir ciniškumas, su kuriais jis išstoja kaip vaikų gynėjas. Savo kūdikį aš buvau priversta slėpti Lietuvoje, kaime. Bute gyventi buvo neįmanoma. Iš gretimo buto spectarnybos be perstojo leido chemines dujas. Man atimdavo rankas, ir aš negalėdavau maitinti kūdikio. Pagaliau žuvo mano mama...
Pirmininkas:……………... Ar tam yra liudininkų?
Paulius Lučinskas:……….. Taip. jaunuolių grupė išvežė Vasiliną iš Rusijos į Lietuvą į Kauną, o po to galutinai paslėpė kaime. Toje grupėje buvo Mindaugas, Nadežda, Edgaras, Ieva, Stepas, Jolanta, Renata. Jie gali patvirtinti. Dėl patikimumo, Vasilinai pakeitė pavardę ir vardą.
Saulius Židonis:…………. Aš taip pat patvirtinu kūdikio išgelbėjimo faktą.
Gynėjas:…………………. Atsiprašau liudininko. Kodėl taip kategoriškai pareiškiama, kad tai ne kaimynų išdaigos, o spectarnybų reikalai?
T.Šašuta:…………………. Sunko nuosekliai kalbėti šia skausminga kiekvienai motinai tema… Visų pirma, mes keitėme butus. Visur buvo vienas ir tas pats. Buvo, žinoma, ekspertizės ir tyrimai. Buvo net radijo laida programoje "Juoda dėžė", kur aš daviau interviu apie tyrimo rezultatus.
Gynėjas:…………………… Kas vykdė tyrimą?
T.Šašuta:…………………… Nepriklausomi ekspertai iš Tarptautinės Mokslininkų ir Inteligentų Asociacijos. Mano mamos Marijos Romanovnos mirties momentu ant jos krūtinės prietaisams "trūko skalės". Yra liudininkai.
Gynėjas:……………………. Kokia medikų mirties priežasties išvada?
Kaltintojas:…………………. Atribokim liudininką nuo netinkamų klausimų. Nejaugi medikai pateiks išvadą apie prisotintą žuvusios organizmą taip, kad virusai ir elektromagnetinis spinduliavimas nužudė žmogų!? Kas sektų po tokios išvados kad ir iš sanitarinės-epideminės tarnybos pusės?
Pirmininkas:……………….. Priimta.
T.Šašuta:…………………… Nereikia manimi rūpintis. Kalbama apie tūkstančius motinų... Medikų-anatomų garbei, jie pateikė išvadą apie esamą pūslelinę cistą, inkstų ir širdies nepakankamumą. Tai charakteringi simptomai. Liko tik ištirti organizmo cheminį turinį.
Gynėjas:……………………. Kodėl Jūs nesikreipėte į vietinius organus?
Kaltintojas:………………….. Klausimas atrodo šventvagiškai ir provokuojančiai. Kas gi imsis, būdamas sistemos dalimi, liudyti prieš šitą sistemą?! Visiems žinomi garsieji "basmaniniai", tai yra "putiniški" teismai. Teisėjus šiuose teismuose vadina "Garbingas teisme", nors būtent jie garbės ir neturi.
Balsas salėje:……………….. Ir sąžinės taipogi.
 
Bendras juokas.
 
Pirmininkas:……………….. Priimta.
T.Šašuta:…………………… Ir vis gi, pareikšta buvo, bet ekspertai jau pranešė Jums, kad kiekvienas pareiškimas iššaukdavo žvėriškumų bangą.
Pirmininkas:………………… Kada Jūs pastebėjote nusikaltimų pradžią?
T.Šašuta:…………………….. Taip kaip aš pasisakau ne pati asmeniškai, tai įtikinamiausi bus štai šie dokumentai.
Pirmininkas skaito:……. "Tarptautinis Koordinacinis Centras, Tarptautinė Mokslininkų ir Inteligentų Asociacija.
JUNGTINIS YPATINGASIS PAREIŠKIMAS
Tarptautinis forumas "Trečiojo tūkstantmečio Žemės namai":
1989m. spalio 19 Maskva.
1990 rugsėjo 9  Talinas.
1991 rugsėjo 29 Alma-Ata.
1992 gegužės 23   Vilnius.
Dalyvavo 15 valstybių atstovai, Tarptautinės Mokslininkų ir Inteligentų asociacijos, mokslininkai iš Koordinacinės Tarybos "Kūrybos Kosmosas", Tarptautinės Aukščiausiosios Akademijos, Centrų prezidentai ir vadovai krypčių, susijusiu su Žmogaus išgyvenimu Žemėje ir Kosmose, vedantys specialistai, spauda, televizija.
1. REZOLIUCIJA:
1.1. Pradedant pirmuoju tarptautiniu forumu 1989 metais, buvusiai SSSR vadovybei ir dabartiniai Rusijos vadovybei jungtinis Forumas reiškia protestą prieš vykdomą genocidą spectarnybų priemonėmis:  lakiaisiais nuodais, superaukštadažniais generatoriais, bakteriologiniais nešikliais.
1.2. Atidirbdamos prievartos technologijas, buvusio SSSR ir dabartinės Rusijos spectarnybos vykdė ir slapta tebevykdo masiškus bandymus su žmonėmis. Luošinami neparankieji, vykdomas tautų genocidas, banditizmas ir diversijos.
1.3. Luošinami taikūs gyventojai ir net nėščios moterys. Luošinamos šeimos su  žindomais kūdikiais. Aukas nustato spectarnybos, kurių veiksmus finansuoja ir nukreipia centrinė vadovybė, nepaisant tarptautinių teisės normų.
1.4. Luošinami Tarptautinės mokslininkų ir Inteligentų Asociacijos Valdybos nariai ir jos prezidentas Vasilijus Lenskij, kuris buvo kelis kartus hospitalizuotas dėl nesibaigiančios spectarnybų prievartos. Buvo hospitalizuota ir jo šeima: dabar Lenskio žinduklį kūdikį slepia nuo siautėjančių spectarnybų.
1.5. Į kiekvieną vyriausybei pareikštą protestą prieš genocidą, spoctarnybos užgriūna masišku žvėriškumu. Rusija paniekina visas teisės normas ir Žmogaus Teises.
 
2.  NUTARĖ:
2.1. Kreiptis su kvietimu ir prašymu pasipriešinti genocidui į visas humaniškas jėgas, kovojančias už Žmogaus išgyvenimą Žemėje ir Kosmose.
2.2. Nusiųsti kaip protestą šią rezoliuciją į Jungtinių Tautų Organizaciją.    
2.3. Kreiptis į Žmogaus Teisių Komisiją, ginant nors vaikus nuo spectarnybų, kurių divizionas dislokuotas ir slapta veikia visuose buvusios SSSR regionuose, piktadarybių.
2.4. Kreiptis į valstybių vadovybes su prašymu suteikti prieglobstį Tarptautinės Mokslininkų ir Inteligentų Asociacijos Valdybos nariams, jos prezidentui V.Lenskij ir jo šeimai.
Parašai".
Įspūdinga. Rezoliucijos data - Boriso Jelcino laikų. Kaip Jelcinas apsiėjo su liaudimi žinoma visiems. Vykdomas tyrimas dėl jo patraukimo Teisman. Kas buvo po to Vladimiro Putino laikais?
T.Šašuta:……………….. Kadangi niekas nepasikeitė, tai ši Rezoliucija ir eilė kitų protestų prieš terorizmą jau jo valdymo metu, buvo nusiųsti V.Putinui.
Gynėjas:………………… Putinas "paveldėjo" nualintą valstybę. Ar galėjo jis skirti laiko...
Kaltintojas:………………. Autoritetingai visuomeninei Rezoliucijai? Ekspertizių aktams? Eksperimentavimui su žmonėmis? Prievartai prieš vaikus ir jų motinas? Genocidui? Tai kam jis tada reikalingas! Aš tikiuosi, kad visi supranta, jog tik viena ši Rezoliucija anuliuoja visus pareiškimus apie demokratiją, o Putino kalbos apie žuvusius Beslane vaikus rodosi cinizmu ir šventvagyste!
T.Šašuta:………………… Pradedant Vladimiro Putino valdymo momentu, pareiškimai iš Rusijos Mokslininkų ir Inteligentų Vienijimo Centro, o taip pat Tarptautinės Mokslininkų ir Inteligentų Asociacijos Koordinacinės Tarybos buvo reguliariai nusiunčiami. Kadangi banditizmas ir ciniškas požiūris nė trupučio nesumažėjo, tai 2003m. vasarį buvo nusiųstas pareiškimas į Tarptautinį Žmogaus Teisių Teismą. Ten jis užregistruotas numeriu 7117/03. Šį pareiškimą parengė didžiulis kolektyvas. Aš jį perduodu Teismui.
Pirmininkas skaito:………….. "15.  Jungtinė Tarptautinės Mokslininkų ir Inteligentų Asociacijos ir Rusijos Mokslininkų ir Inteligentų Vienijimo Centro Taryba vertina, kad įvykdyta:  
                  15.1. Pažeista VAIKO TEISIŲ Konvencija (JTO Generalinė Asamblėja, 1989m. lapkričio 20, 19 str. prievarta ir 37 str. kankinimai).
                  15.2. KANKINIMŲ NAUDOJIMAS (Konvencija,3 straipsnis), kadangi auka kenčia nenutrūkstamą luošinimą, o taip pat kūno sužalojimus. Tai veikia aukų psichiką ir gniuždo moraliai.
                  15.3. Pažeista nuostata dėl BŪSTO NELIEČIAMYBĖS
(Konvencija,8 straipsnis), kadangi terorizmas vykdomas butuose.
                  15.4. Pažeista nuostata dėl ASMENS NELIEČIAMYBĖS RYŠIUM SU MEDICINOS IR BIOLOGIJOS LAIMĖJIMŲ PANAUDOJIMU  (Konvencija,1 straipsnis  ir 4 straipsnis)".
"16. Pradedant nuo 2001m. sausio 10 Rusijos Vyriausybė ir teisėsaugos organai  ignoravo nevienkartinius Tarptautinės asociacijos Tarybos ir Rusijos Mokslininkų ir Inteligentų Vienijimo Centro pareiškimus (pridedama).
    Ignoruotas pareiškimas dėl RF FST ir VRM spectarnybų terorizmo faktų į užklausimą, kurį atsiuntė FST Asociacijos Tarybai (pridedama)".
    "17. Ignoruotas ir pasipiktinusių įvairių pasaulio valstybių mokslininkų ir inteligentų bendrijų reikalavimas (pridedama).
17.1      2001.01.10 – Kreipimasis į RF prezidentą V.V.Putiną nuo Tarptautinės Mokslininkų ir Inteligentų Asociacijos vadovo (pridedama).
17.2      2001.08.15 – Kreipimasis į RF prezidentą V.V.Putiną nuo Tarptautinės Mokslininkų ir Inteligentų Asociacijos ir Rusijos Mokslininkų ir Inteligentų Vienijimo Centro Tarybų (pridedama).
17.3      2001.08.20 – Koordinacinės Tarybos nutarimas dėl RF spectarnybų slaptų instrukcijų ir kitų ekspertizių medžiagos perdavimo rašytojui V.V.Lenskij knygų "Sadistai" ir "Mutantai" parašymui.
17.4      2001.12.01 – Reikalavimas adresuotas Rusijos prezidentui V.V.Putinui nuo Tarptautinės Mokslininkų ir Inteligentų Asociacijos Tarybos, o taip pat nuo Rusijos Mokslininkų ir Inteligentų Vienijimo Centro Tarybos.
17.5      2002.05.05 – Atviras kreipimasis į Rusijos visuomenines organizacijas ir gyventojus. Kopija RF prezidentui V.V.Putinui.
17.6      2002.08.25 – Skubus Tarptautinės Mokslininkų ir Inteligentų Asociacijos Tarybos pranešimas: "SAUGOKITE SAVO VAIKUS".
17.7      2002.10.26 – Atsakymas į Rusijos FST užklausimą dėl terorizmo faktų.
17.8      2002.10.29 – Atviras laiškas RF prezidentui V.V.Putinui nuo rašytojo V.V.Lenskij.
17.9      2003.01.15 – Tarptautinių visuomeninių organizacijų REIKALAVIMAS RF prezidentui. "
 
Įtikinama. Tačiau išskyrus "SAUGOKITE SAVO VAIKUS" ir atviro laiško nuo rašytojo V.V.Lenskij pagrindinė kaltinimų dalis baudžiamojo pobūdžio. Ką Jūs pasakysite dėl Vladimiro Putino moralinio nusikaltimo?
T.Šašuta:……………… Jūs įsigilinkite į Putino posakių dėl žuvusių Beslane vaikų melą ir veidmainiškumą. Po viso, kas pateikta Teismui, tampa akivaizdu, kad šis menkas žmogus ir vaikų žūtį pavertė politiniu žaidimu! Kaip matyti, eilinių politinių Putino aukų eilėje nėščios moterys ir šeimos su žindukliais kūdikiais, kurias negailestingai apdoroja, jei vyras įtrauktas į spectarnybų "kompiuterį". Putino melagystės iššaukė jo ciniškumą ir šventvagiškumą. Tegu praeis dešimtmetis, bet inteligentija ras būdą pranešti Putino vaikams Katerinai ir Marijai, jo giminaičiams ir visai pasaulio visuomenei apie moralinį ir kriminalinį nusikaltėlį Vladimirą, prasiveržusį į valdžią. Kaip sureaguotų pats Putinas, jeigu luošintų jo vaikus, kaip kad luošino mano vaikus, kaip dabar luošina tūkstančius Rusijos vaikų?! Pasaulio motinos mane supras, priverstą savo kūdikį slėpti taip, kad matausi su juo slapta. Kaip sureaguotų Putinas, jei su jo motina pasielgtų taip pat, kai nužudė mano mamą?! Viso pasaulio dukros mane supras. Kaip pasielgtų Putinas, jei jo žmoną kasdien kankintų cheminiais aerozoliais, elektromagnetiniais spinduliais, bakteriologiniais ginklais? Viso pasaulio vyrai mane supras. kaip pasielgtų Putino žmona, jei jos vyrą diena iš dienos, metai iš metų luošintų? Viso pasaulio žmonos mane supras. O štai kaip pažiūrės tėvai ir motinos į savo vaikus, kurie suaugo, prasiveržė į valdžią ir tapo visoms Rusijos tautoms baisiais nusikaltėliais, naikinančiais šias tautas?
Gynėjas:………………. Aš protestuoju. Konkrečiai Putino kaltė neįrodyta. Tai, visų pirma, pirmas valstybės asmuo. Aš neabejoju liudijimais, skaitlingais Ekspertų komisijos aktais, foto ir kino medžiaga, bet juk ne Putinas užsiima vaikų ir nėščių moterų kankinimais!
Kaltintojas:……………. Aš prieštarauju tokiems Gynėjo pasisakymams. Visų pirma, dėl "pirmo asmens". Kokia žmonių dalis balsavo už jo išrinkimą prezidentu? Rinkimų Komisijos ataskaitoje nurodyti procentai, o čionai nepakenktų tai išreikšti konkrečiais skaičiais. Jei už Putiną balsavo 71,31% rinkėjų, tai kiek iš viso rinkėjų balsavo už Putina visų Rusijos Federacijos rinkėjų atžvilgiu? Iš viso 49 565 238 žmonių. Bendras Rusijos Federacijos gyventojų skaičius 145 167 000 žmonių. Taigi, už Putiną balsavo 34,14% Rusijos Federacijos gyventojų. Bet ir tai neviskas. Savalaikis rašytojo Vasilijaus Lenskij žodžių perfrazavimas "Ar Rusijos Federacijos tautos išrinko Vladimirą Putiną piktadarystėms?
Savo priešrinkiminėje programoje Putinas nedeklaravo būsimo teroro ir prievartos prieš vaikus, senius, moteris. Kai tik valdžia pateko į rankas apsigimusiam teroristui, tai tuoj pat jo įvykdomi nusikaltimai tapo įteisintais.
Gyventojų kankinimai šalies viduje uždraustais pasaulyje bakteriologinėmis, cheminėmis ir elektromagnetinėmis priemonėmis tapo "teisėtais" dėl žmonių neinformuotumo apie šiuos "metodus", naudojamus specialiųjų tarnybų. Prisiminkim JTO Deklaraciją dėl ASMENS NELIEČIAMYBĖS RYŠIUM SU MEDICINOS IR BIOLOGIJOS LAIMĖJIMŲ PANAUDOJIMU  (Konvencija,1 straipsnis  ir 4 straipsnis).
Nei viena masinio informavimo priemonė nesurizikuos paskelbti tokių valdžios atstovų antiįstatymiškų ir terorizmo faktų. Jei žmonės nerinko prezidento-nusikaltėlio tokiems nusikaltimams, tai kas sustabdys prievartos procesą?"
 Gal Putinas surengs referendumą, nors tarp 34,14% jį išrinkusių žmonių, dėl teisės leisti jam, Putinui, organizuoti ir finansuoti nesibaigiančias piktadarystes prieš vaikus, nėščias moteris, senius?
 
Juokas salėje.
 
Gynėjas:……………….. Aš protestuoju. Kaip ir anksčiau tvirtinu, kad Vladimiras Vladimirovičius Putinas negali pasidauginti taip, kad vykdytų piktadarystes tūkstančiuose apdorojamų Rusijos butų.
Kaltintojas:…………….. Turbūt, mano kolega silpnai susipažinęs su Tarptautinio Baudžiamojo Teismo Statutu ir Tarptautinio Alternatyviojo Teismo Statutu. Aš abejoju, kad didžiulės terorizmo vykdytojų Rusijoje armijos finansavimas aplenktų prezidentą. Tai milžiniška suma. Priminsiu 15 straipsnį.
"asmuo atsakingas ir baudžiamas už nusikaltimą, tenkantį Teismo jurisdikcijai, jei tas asmuo:
b) įsako, kursto ar skatina įvykdyti tokį nusikaltimą;
c)siekdamas palengvinti tokio nusikaltimo įvykdymą, talkina, kursto arba bet kokiu kitu būdu padeda jį įvykdyti, įskaitant suteikiamas lėšas jo įvykdymui;
d)bet kuriuo kitu būdu talkina nusikaltimo įvykdymui asmenų grupei, veikiančiai bendru tikslu."  
Asmenų grupe laikysime specialiąsias tarnybas. Beje nereikia užmiršti Čečėnijos.
Čia yra ir įsakymai, ir kurstymas, ir nusikaltimo organizavimas, ir finansavimas. Tikiuosi, kad  Gynėjas neims tvirtinti, kad karas Čečėnijoje aplenkė vaikus, moteris, senius. Užsikabinęs terorizmo, šis nusikaltėlis nusprendė nuplauti nekaltų žmonių pralietą kraują nuo savo rankų ir gėdą pasaulio visuomenės akyse...
Pirmininkas:………………. Tai jau baudžiamoji byla.
Kaltintojas:………………… Atsiprašau. Aš galvojau, kad vaikų, moterų ir senių prievartavimas yra moralinio menkumo liudijimas. Tai verta paniekos netgi už buvimą vyru.
Gynėjas:…………………… Putinas galėjo nežinoti. Laiškai ir pareiškimai, kuriuos jam rašė Tarptautinė Mokslininkų ir Inteligentų Asociacija, galėjo nusėsti sekretoriate. Spectarnybų vadovavimu užsiiminėjo Borisas Gryzlovas ir Nikolajus Patruševas...
T.Šašuta:…………………… Čia dar pridėkite šiandieninį terorizmo reikalų perėmėją Nurgalyjevą Rašidą Gumarovičių. Paaiškinsiu. Putino ir Gryzlovo  ne tik sunkiai mus sužalojo fiziškai, bet ir pavertė netinkamu gyventi būstą. Kaip pažymėta ekspertizių, viskas persigėrę cheminiais junginiais taip, kad net jeigu šiandien šie šunsnukiai nutrauks terorą, tai užteks dar dešimtmečiui užteks sukaupto balduose, knygose, daiktuose, audio ir video aparatūroje ir priemonėse. Mes nusipirkome naują butą, bet ir ją Putino teroristai padarė netinkamą gyventi. Čia į Teismą aš atvykau serganti. Sadistai sužvėrėjo taip, kad Mokslininkų ir Inteligentų Vienijimo Centro Tarybos nariai, jų šeimos ir vaikai, tik per paskutines dvi savaites gavo tokias dozes, kad užtektų dešimčiai metų. Neužmirškite ir apie prisigėrusius būstus, kuriuose vaikai dar daug metų kvėpuos žudančius cheminius junginius.
Pirmininkas:………………. Ką į tai atsakys biologijos ekspertas?
Ekspertas-biologas:…………….. Nuolatiniai elektromagnetiniai apšvitinimai sukelia likutines deformacijas ne tik vaikų organizmuose, bet ir suaugusiųjų. Kartu organizmas tampa neatsparus virusams ir kitokioms mikrobiologijos rūšims. Daugkartinės ekspertizės parodė, kad tų, kurie yra kankinami,  kūnuose ir butuose aptinkamas visas kompleksas: specialios paskirties elektromagnetinis spinduliavimas, virusai, cheminės rūgštys. Jau tai atmeta atsitiktinio teroro procesus ir "piktus kaimynų kėslus". Galvoju, kad Jūs dar susipažinsite su slaptomis instrukcijomis ir medžiagomis specialaus, pastebėsiu, masinio, panaudojimo.
Pirmininkas:…………….. Ši medžiaga man žinoma. Kas bus su vaikais?
Ekspertas-biologas:…………… Dar nuo sovietinių laikų žinoma apie genetinius pakitimus esant tokiem apdorojimam. tai reiškia, kad, jei šios kartos vaikai ir išgyvens, tai jų vaikai bus nenormalūs. Taigi, Putinas globalinis ir istorinis nusikaltėlis. Žala, kurią jis dabar daro Rusijos Federacijos tautoms, neišmatuojama jokiais ekonominiais rodikliais. Tai - žala nacijos sveikatai ir genetiniam paveldui. Priminsiu slapto Putino tarnybų terorizmo masiškumą. Priminsiu apie 30 milijonų Rusijos nelaimingųjų, kurie, nieko neįtardami, slankioja nuo daktaro pas daktarą. kankinimai baisesni už mirtį! Priminsiu apie Putino nusikaltimus prieš Konstituciją. Tai ne politinis, o moralinis nusikaltimas, išreikštas Putino melu ir sadistiniais polinkiais.
Gynėjas:…………………… Kodėl Jūs nedarote prielaidos, kad žmonės suserga natūraliai?
Kaltintojas:………………… Pagal ekspertizių aktus, pagal slaptą medžiagą, skirtą spectarnybų banditizmui organizuoti. Netgi, jei Putina informaciškai "blokavo" supantys jį vykdytojai, tai kaip žvalgybos, KGB ir FST specialistas, jis negali nežinoti apie tokio pobūdžio metodus ir žmonių kankinimus.
Pirmininkas:………………. Siaubinga! Teismas daro pertrauką gilesniems medžiagos tyrimams.
          

 

  

Prezidiumo posėdis dėl kaltinimų V.V.Putinui

 

PIRMAS BYLOS DĖL VLADIMIRO VLADIMIROVIČIAUS PUTINO NUSKALTIMŲ POSĖDIS.

(Publikuojama pagal  garso įrašą, atliktą 2004m. spalio mėn.
Adaptuotas tekstas, vertimas iš rusų k.
)
 
  Pirmininkas:................. Pradedamas Teismo posėdis, pagal Statuto punktus apkaltintas Vladimiras Vladimirovičius Putinas.

Kaltinimo medžiagą pateikė Teismo Taryba, ištyrusi per daugelį metų sukauptus skundus, ekspertizių išvadas ir Ekspertų Komisijos galutinę išvadą.
Įvertinus: 15 straipsnį. Individuali atsakomybė.
2. Asmuo yra atsakingas ir baustinas už nusikaltimą, esantį Teismo jurisdikcijoje, jei tas asmuo:
a) vykdo tokį nusikaltimą individualiai, kartu su kitu asmeniu ar asmenimis arba per kitą asmenį arba asmenis;
b) įsako, kursto arba skatina įvykdyti tokį nusikaltimą;
c) su tikslu palengvinti tokio nusikaltimo įvykdymą talkina, kursto ar kokiu-nors kitu būdu remia jo įvykdymą, įskaitant jo įvykdymui suteiktas priemones;
d) bet kuriuo kitu būdu paremia grupės žmonių, veikiančių bendram tikslui, nusikaltimo įvykdymą;
e) kėsinasi įvykdyti nusikaltimą, atlikdamas veiksmus, kurie yra ženkli dalis nusikaltimo įvykdymo link;
16 straipsnį.
Neleistinumas remtis pareigybine ar socialine padėtimi. Šis Statutas taikomas lygiai vienodai visiem asmenim be jokio koks bebūtų skirstymo pareigybinės arba socialinės padėties pagrindu.
Teismo Prezidiumas priėmė
nagrinėti kaltinimą.

Kaltinamasis Vladimiras Vladimirovičius Putinas neatvyko pats ir neatsiuntė savo patikėtinio, kuris būtų Gynėjas. Pagal Teismo nuostatą, tai reiškia pripažinti savo kaltę.
Tačiau pagal Teismo taisykles galima, kad kas-nors prisiimtų kaltinamojo gynybą?
B.Košulko:…… Šio vaidmens imuosi aš.
Pirmininkas:………...Prisistatykite.
B.Košulko:…………… Borislav Antonovič Košulko, 1952 metų gimimo, profesorius, Tarptautinės Mokslininkų ir Inteligentų asociacijos viceprezidentas.
Pirmininkas:…………Jūs vėliau Teisme taip pat pasisakysite kaip liudininkas. Ar tai Jūsų neglumina?
B.Košulko:……………. Ne. kaip visuomeninis veikėjas aš suprantu visą kaltinimo sunkumą. Aš taip pat suprantu, kad kaltinamojo politinis statusas ir įsitikinimas savo nepasiekiamumu neturi istorinio pagrindo ir žmonijos moralę. Be to aš nenoriu, kad Teismas priimtų sprendimą neįvertinęs susidariusios socialinės ir tarptautinės padėties. Mano paliudijimo metu, gali būti, kad kas-nors kitas apsiims gynybos.
Pirmininkas:…………. Priimta. Tačiau Jūs privalote įvertinti, kad Teismas nėra politinio pagrindimo stiliaus ir dvasios. Nepriimta taip pat politizuotų teismų jurisprudencija.
B.Košulko:…………….. Su Deklaracija ir Teismo Statutu aš susipažinau.
Pirmininkas:………….. Prieš apklausiant liudininkus, aš perskaitysiu apibendrintą Teismo Tarybos Išvadą.
"Skundų medžiaga datuota pradedant 2000m. Į V.V.Putiną, kaip Prezidentą, kreiptasi asmeniškai, o taip pat Tarptautinė Mokslininkų ir Inteligentų asociacija kartu su Rusijos Federacijos Mokslininkų ir Inteligentų Vienijimo Centru. Visoje šioje medžiagoje buvo ekspertų išvados apie žmonių KANKINIMUS bakteriologinių, cheminių ir elektromagnetinių rūšių priemonėmis. Lygiagrečiai buvo naikinami žmonės Čečėnijoje. Pagal ekspertų išvadą, atsaku į skundą ir kreipimąsi tuoj pat sekė žvėriškumai; žmonės rytais kėlėsi sužaloti, nes pagal
instrukcijas vykdytojams iš spectarnybų KANKINIMAI minėtais metodais vykdomi butuose ir biuruose. Mes sulyginome slaptas instrukcijas, parašytas slaptosioms tarnyboms KANKINIMŲ vykdymui ir ekspertų medžiagą. Ekspertizių aktai visiškai atitinka. Aplamai ekspertizės vykdytos aukštos kvalifikacijos specialistų elektronikos, chemijos, medicinos, psichologijos srityse. Reikalaujame V.Putiną nuteisti pagal: 5 straipsnį. Nusikaltimai, už kuriuos baudžia Teismas.
1. Teismas nagrinėja pačius rimčiausius nusikaltimus, keliančius susirūpinimą visai tarptautinei bendrijai. Atitinkamai šiam Statutui, Teismas nagrinėja šiuos nusikaltimus:
a) nusikaltimai žmogiškumui;
b) moralinis sadizmas;
c) žmogaus orumo menkinimas;
d) informacinis ir dvasinis terorizmas;
e) prievartos propaganda;
f) žudymo ir prievartos priemonių kūrimas;
g) atviras ar slaptas elgesio algoritmų propagavimas, kas nuteikia amoraliems arba žeminantiems žmogaus orumą poelgiams;
i) moralinis ir dvasinis žalojimas, o taip pat kultūrinio paveldo žalojimas asmenų, arba tautos, arba etninės ar religinės žmonių grupės, vykdomas  valstybės tarnybų arba šių tarnybų asmenų, arba bet kurių valstybės instancijų ir institucijų;
j) karinė agresija, sukėlusi savo liaudžiai, arba liaudžiai prieš kurią įvykdyta agresija moralinę ir kultūrinę žalą;
m) bet kurios rūšies valstybinių tarnybų funkcionavimas, kurio rezultatai - įvykdytas genocidas, o taip pat žala moralinio ir genetinio paveldo srityje;
l) bet kokia veikla, padariusi žalą aplinkai, kurioje vyksta žmogaus gyvybinė veika.
Medžiaga, pagrindžianti šiuos nusikaltimus, pridedama".

Pirmininkas:……………. Prezidiumas susipažino su šiais dokumentais. Tačiau reikalingi patikslinimai. Yra klausimas ekspertų-psichologų atstovui. Vertinant pagal dokumentus, specialiosios tarnybos jau daugelį metų vykdo atrankinį žmonių apdorojimą išvardintomis priemonėmis. Pagal pažymą, pateiktą tarptautinės Mokslininkų ir Inteligentų asociacijos, dabar Rusijoje yra apdorojami apie 30 milijonų žmonių, įskaitant moteris, senius ir vaikus. Po SSSR subyrėjimo daug slaptų dokumentų tapo pasiekiamais. Kodėl masinio informavimo priemonės neskelbia medžiagos apie nusikaltėlišką spectarnybų veiklą? O ir Jūs prašėte neviešinti Jūsų pavardės.
Psichologas:…………………. Tam yra svarių priežasčių. Kiekvienas, kas pagarsina panašias temas, yra vykdytojų armijos blokuojamas ir negailestingai apdorojamas nurodytomis priemonėmis. Žmones padaro fiziniais ligoniais. To pavyzdžiu yra fiziniai ir fiziologiniai sužalojimai, atlikti Tarptautinės Mokslininkų ir Inteligentų asociacijos Koordinacinės Tarybos nariams. Stipriausiu faktoriumi nuo Sovietų Sąjungos laikų liko baimė. Bijomasi visokiausių tarnybų galimų piktadarysčių. Bijomasi valdžios atstovų nemalonės. Bet mūsų laikais yra ir dar vienas simptomas: instinktyvus tarnavimas vietai, kurioje gautos privilegijos. Jei pamenate, masinio informavimo priemonės (MIP) "nuleido tylomis", kai Boriso Jelcino  tankai banditiškai apšaudė valstybinį pastatą. "Nuleido tylomis" ir taukių žmonių naikinimą Čečėnijoje ir savo valstybės sūnų žūtį. Tuo pat metu visos MIP skelbė demokratiją. Ši MIP gėda tęsiasi iki šios dienos. Dabar masinio informavimo priemonės ne tik kurčios tokiai informacijai, bet ir agresyvios į bet kokį paviešinimą sulig savo tarnaujančiųjų instinktais. Savo laiku, į Koordinacinės tarybos užklausimą apie tokio pobūdžio luošinimą ir kankinimus, psichologų Taryba atsakė išvada dėl sadistinio charakterio tų, kurie organizuoja, finansuoja ir aprūpina kankinimus. tai pati pavojingiausia terorizmo forma, nes prasiskverbę į valstybinius organus patologiški žmonės naudoja ypatingo pobūdžio teroristinius metodus. Dabar, kai pasaulis krūptelėjo po teroristinio akto Beslane, ypatingai atrodo Vladimiro Putino cinizmas ir šventvagiškas vaidmuo, nes tuo pat metu ir iki to tūkstančiai Rusijos Federacijos vaikų buvo luošinami kartu su jų tėvais.
Pirmininkas………………. Klausimas ekspertų-medikų atstovui. Kaip nutiko, kad kankinimų sukelti sužalojimai nepateko į medikų akiratį?
Ekspertas-medikas:……………… Medikai apie tai žino. Ne visi, žinoma. Žino tie medikai, kurie vykdė eksperimentus su žmonėmis ir, pirmiausia su nuteistaisiais. Žino tie medikai, kurie susidūrė su neįprastais žmonių susirgimais. Žinome mes, į kurių rankas pateko slapta medžiaga. Todėl priekaištus reikia nukreipti ne prieš mus, o masinio informavimo priemones. Tačiau didžioji dalis medikų stengiasi neįprastus žmonių sužalojimus apibūdinti mūsų laikų specifika. Pavyzdžiui, populiarios tapo temos apie sužalojimus virusais. Ką ims jaudinti šio "amžiaus reiškinio" priežastys? Juo labiau, kad cheminiai junginiai, esantys specialiųjų tarnybų arsenale, ne visada testuojami kaip kraujo nuodai.
Pirmininkas………….. Paaiškinkite.
Ekspertas-medikas:………… Arseno junginiai, žinoma, priskiriami nuodingiems, o štai lakiąsias rūgštis, kurios organizme suriša kalcį, nuodais jau nepavadinsi. Vienu metu arseną ėmė naudoti rečiau, bet štai paskutiniuoju metu vėl sugrįžo prie jo panaudojimo kankinimams. Nors "kalcinis sužalojimas" ne mažiau pavojingas, nes tuomet sumažėja organizmo imuninės funkcijos, o patys cheminiai junginiai organizmą daro laidų elektrai. Tokius žmones mes tarp savęs vadiname "elektriniais".
Pirmininkas………….. Tada klausimas elektronikos ekspertui: kuo skiriasi "elektriniai" žmonės?
Ekspertas-elektronikas:……Atsakymas paprastas. Bus suprantama radijo antenos pavyzdžiu, kad tokie žmonės yra persmelkiami radijo dažnumų ne aplamai, o kanalais pagal išsidėsčiusias kapiliaruose ir induose cheminius junginius. Netgi paprastas spinduliavimas turi leistinas normas. Jos išreiškiamos nuo 2,5 v/m iki 20 v/m. Tačiau, versdami žmones į elektromagnetiniu spinduliavimu žalojamus objektus, teroristai iš spectarnybų tuo neapsiriboja. Butuose mes registravome 1500 – 2000 v/m ir daugiau. Čia psichologė kalbėjo apie vaikus. Taigi, vaikai prisisotina taip pat, kaip ir suaugusieji, o gal ir labiau. Vadovėliai, rūbeliai, žaisliukai..., o ant grindų žaidžiantys vaikai pakelia dulkes, bet tai jau ypatingų cheminių junginių dulkės.
Pirmininkas…… Ar gali tik vienas elektromagnetinis spinduliavimas be virusų ženkliai pažeisti sveikatą?
Ekspertas-elektronikas:………… Be abejonės. Europoje, pavyzdžiui, elektromagnetines "dulkes" pavadino elektrosmogu. Skirtingai nuo sanitarinių Rusijos Federacijos normų, ten norma yra 2,5 v/m. Jei prisimenate, buvo triukšmas dėl mobiliųjų telefonų? Kai kalbėjo apie tai, kad nuo telefono žmogus "čirškina" smegenis, tai buvo kalbama apie 60-80 v/m. Tai pateikta palyginimui su skaičiais 1500-2000 v/m.
Pirmininkas………………. Ir vis gi?
Ekspertas-elektronikas:………... Tai, greičiausia, biologų kompetencijoje, bet pateiksiu informacijai: "Elektromagnetinių laukų poveikis žmogaus organizmui pasireiškia nervų sistemos funkciniais pažeidimais; subjektyvūs pojūčiai tuomet - padidėjęs nuovargis, galvos skausmai ir pan. Pirminis elektromagnetinės energijos poveikis yra įkaitinimas, kuris gali sukelti audinių ir organų pakitimus ir net sužalojimus. Energijos sugėrimo mechanizmas pakankamai sudėtingas. Galimas taipogi organizmo perkaitimas, pulso dažnumo, skysčių indų reakcijų pakitimas. Superaukštadažniai laukai gali paveikti akis, sukelti kataraktą (akies lęšiuko susidrumstimą).
Daugkartiniai pakartotiniai mažo intensyvumo apšvitinimai gali sukelti stabilius centrinės nervų sistemos pažeidimus. Biologinio elektromagnetinių laukų poveikio žmogaus organizmui laipsnis priklauso nuo virpesių dažnumo, lauko įtampos ir intensyvumo, jo poveikio trukmės. Skirtingų diapazonų biologinis poveikis nėra vienodas. Pakitimai, organizme sukelti elektromagnetinių laukų poveikio, dažniausiai yra grįžtami. Kaip ilgo buvimo elektromagnetinių laukų poveikio zonoje rezultatas atsiranda ankstyvas nuovargis, mieguistumas arba miego sutrikimai, atsiranda dažni galvos skausmai, sutrinka nervų sistema ir kt. Sistemingai švitinant pastebimi stabilūs nervų ir psichikos susirgimai, kraujospūdžio pakitimai, pulso sulėtėjimas, trofiniai reiškiniai (palukų slinkimas, nagų lūžinėjimas it pan.). Numanoma, kad fiziologinių organizmo funkcijų reguliacijos pažeidimai sukeliami lauko poveikio į skirtingas nervų sistemos sritis.
Ir tuomet centrinės nervų sistemos žadinimo padidėjimas įvyksta dėl reflektorinio lauko poveikio, o slopinimas - dėl tiesioginio lauko poveikio į galvos ir stuburo smegenų struktūras. Laikoma, kad galvos smegenų žievė, o taip pat tarpinės smegenys ypatingai jautrūs lauko poveikiui. Nenutrūkstamas švitinimas sukaupia žmogaus kūne potencialą, kartais siekiantį keletą kilovoltų. Tokie žmonės sukaupia aukšto potencialo elektrą, o tai sukelia dar vieną ligų fizinę priežastį".
Pirmininkas:……………… Ir kuo tai susiję su kaltinimu?
Ekspertas-elektronikas:............. Butų švitinimas vykdomas be pertraukų. Elektromagnetinis laukas neskirsto į suaugusius ir vaikus. Atliekantis pamokas vaikas yra KANKINIMŲ režime. Plius cheminis prisotinimas... Plius kartais virusiniai pažeidimai... Aplamai, šių Putino teroristų nusikaltimai privers krūptelti visą žmoniją.
Pirmininkas:……………….Štai nesenų matavimų aktai ir pridėti prie jų ekspertizių kino medžiaga, atlikta Maskvos miesto butuose, pas kankinimams parinktus žmones. Sekretoriatui: susisiekite nors su keliais liudininkais.
Sekretorius:………………….. Pas Genadijų Chairuliną matuojant ant galvos pritrūko prietaiso skalės. Chairulinas patvirtina šių matavimų tikrumą. Tas pat buvo Aleksandro Jegorovo bute. Matuojant ant galvos ir širdies srityje prietaisams neužteko skalės. Jegorovas patvirtina šių matavimų tikrumą. Tas pat įvyko ir Koordinacinės Tarybos narių butuose. Prezidentas V.Lenskij apie terorizmą rašė V.Putinui.
Pirmininkas:……………… Kaip sureagavo V.Putinas?
Sekretorius:………………….. Štai neužtrukusių pono Putino žvėriškumų aktai.  Profesorius V.Lenskij pas mus išstos kaltinimų liudininku. Tai specialus liudijimas, nes Strasbūro miesto Žmogaus Teisių Teismas priėmė skundą nuo Rusijos Federacijos Mokslininkų ir Inteligentų Vienijimo Centro, datuotą 2003m. vasario 10 d. ir užregistruotą numeriu 7117/03.
Pirmininkas:………………. Gal tai bendri Rusijos Federacijos elektros tinklų sutrikimai?
Ekspertas-elektronikas:…………Mes be paliovos vykdėme palyginamuosius matavimus. Pavyzdžiui, mokyklose, institutuose, valstybinėse įstaigose, biuruose. Visur prietaisai rodė normą. O štai kaip kuriems biurams nepasisekė - jų vadovai pakliuvę po teroristų iš spectarnybų apdorojimu.
Pirmininkas:…………………. O šeimos?
Ekspertas-elektronikas:…………... Butai švitinami pirmoje eilėje. Reiškia, apšvitinami ir vaikai.
Pirmininkas:…………………... Prezidiumas nori susipažinti su medžiaga, 2003 m. pateikta į Tarptautinį Žmogaus Teisių Teismą nuo Rusijos Mokslininkų ir Inteligentų Vienijimo Centro. Posėdis pertraukiamas.   

 

Kreipimaisi į valstybių vadovus dėl teroro

2001m. birželio 7d.

Kreipimasis į Kazachstano Respublikos Prezidentą N.Nazarbajevą dėl slaptai veikiančių Kazachstano specialiųjų tarnybų teroro (rusų kalba)

-->>visas dokumentas

2001m. rugpjūčio 15d.

Kreipimasis į Rusijos Federacijos Prezidentą V.Putiną dėl slapto ir antiįstatymiško teroro prieš Rusijos piliečius (rusų kalba)

-->>visas dokumentas

2001m. lapkričio 12d.

Pareiškimas Lietuvos Respublikos Prezidentui Valdui Adamkui ir Ministrui Pirmininkui Algirdui Brazauskui dėl atrankinio kompleksiško taikių žmonių žalojimo virusais, mikroorganizmais, specialiais cheminiais junginiais

-->>visas dokumentas

2001m. lapkričio 19d.

Pareiškimas Lietuvos Respublikos Prezidentui Valdui Adamkui ir Ministrui Pirmininkui Algirdui Brazauskui dėl Lietuvos specialiųjų tarnybų vykdomo biocheminio teroro

-->>visas dokumentas

2001m. gruodžio 1d.

Pareiškimas Rusijos Federacijos Prezidentui V.Putinui dėl slaptai veikiančių RF specialiųjų tarnybų sistemoje sadistų teroro (rusų kalba)

-->>visas dokumentas

2002m. liepos 21d.

Pareiškimas Lietuvos Respublikos Prezidentui Valdui Adamkui, Ministrui Pirmininkui Algirdui Brazauskui ir Valstybės saugumo departamento vadovui Mečiui Laurinkui dėl Lietuvos specialiųjų tarnybų vykdomo teroro bakteriologinėmis, cheminėmis ir elektromagnetinėmis priemonėmis

-->>visas dokumentas

2002m. liepos 25d.

Kreipimasis į Latvijos Respublikos pasiuntinį Maskvoje dėl galimo slaptos prievartos metodų, kaip teroristinių ir neteisinių, taikymo (rusų kalba)

-->>visas dokumentas

2002m. rugpjūčio 7d.

Pareiškimai Lietuvos Respublikos Prezidentui Valdui Adamkui, Ministrui Pirmininkui Algirdui Brazauskui ir Valstybės saugumo departamento vadovui Mečiui Laurinkui

-->>visas dokumentas