Text Box: International   Association of  Scientists  and Intelligentsia
 

 

 

 

Text Box: Koordinacinė Taryba

 

Text Box: Coordination  Council

 

Text Box: Tarptautinė Mokslininkų ir Inteligentų Asociacija

 


 

 

 

Text Box: JAV
azavalin@fisk.edu,azavalin@usa.net
Danas19@HOTMAIL.com
Latvija
svjatogor@msn.com 
 
Text Box: Rusija
(095)9596066, 2350848, 3793441
ariom@e-mail.ru
Kazachstanas
alisared@mail.ru 
Lietuva
ariom123@msn.com 
 
 

 

 

    2003m. liepos 20 d.

Mokslininkų ir Inteligentų Vienijimo Centrų ir Asociacijų     Koordinacinės Tarybos

NUTARIMAS

 

  1. Nuo 2000 m. į Tarybos Sekretoriatą gaunami skundai dėl Lietuvos Respublikos specialiųjų tarnybų vykdomų žvėriškumų asociacijos narių ir Lietuvos piliečių atžvilgiu.
  2.  2002 m. liepą ir 2003 m. liepą Koordinacinė Taryba į Lietuvą pasiuntė oficialius Tarptautinės Mokslininkų ir Inteligentų asociacijos atstovus, o taip pat Rusijos, Kazachstano, Latvijos, Estijos Mokslininkų ir Inteligentų Vienijimo Centrų atstovus. Tuo pačiu laiku buvo pakviesti nepriklausomi biologijos, elektronikos, medicinos, psichologijos sričių ekspertai. Tyrimų metu ekspertai nustatė kankinimus, nusikaltimus prieš žmoniškumą, genocidą, vykdomus Lietuvos specialiųjų tarnybų.
  3. Tiksliai nustatyta, kad terorizmas ir žvėriškumai realizuojami kompleksu:  tokių sudėčių cheminių aerozolių, kurie sumažina organizmo pasipriešinimą ligoms ir padaro jį elektriškai laidžiu elektromagnetinių dažnuminių laukų atžvilgiu;

virusų ir mikroorganizmų, kurie sėkmingai sužaloja aukos organizmą, apdorojamą elektromagnetinių spindulių; elektromagnetinio spinduliavimo, kuris siekdavo daugiau nei 2000 v/m, kai norma 2,5 – 25v/m.

  1. Dar daugiau, spectarnybos surengė susidorojimą su ekspertais ir asociacijos atstovais.
  2. Protesto pareiškimas Lietuvos Respublikos vadovybės buvo ignoruotas.
  3. Nuo 2000 m. Lietuvos vyriausybė ir teisėsaugos organai ignoruoja nevienkartinius Mokslininkų ir Inteligentų asociacijos "Kūryba" pareiškimus ir reikalavimus.
  4. Teroristai, pasislėpę Lietuvos teisėsaugos tarnybose, yra finansuojami ir pridengiami nusikaltėlių, sėdinčių vyriausybėje. Dar daugiau, vertinant pagal  peticijų ir reikalavimų, siunčiamų konkretiems asmenims vyriausybėje, ignoravimą seka, kad šie asmenys yra nusikaltimų organizatoriai.
  5.  Pagal ekspertizių faktus Taryba NUTARĖ apkaltinti Lietuvos Prezidentą Rolandą Paksą, Ministrą Pirmininką Algirdą Brazauską,Valstybės Saugumo departamento generalinį direktorių Mečį Laurinkų, Vidaus reikalų ministrą Virgilijų Vladislovą Bulovą dėl kankinimų, nusikaltimų prieš žmoniškumą, genocido vykdymo organizavimo, finansavimo ir rėmimo.  
  6. Suvienyti dokumentus ir nusiųsti:

а) į Tarptautinį Baudžiamąjį Teismą;

в) į Tarptautinį Alternatyvųjį Teismą.

 

 

Tarybos Sekretorius                                           A.Narokov