Tarptautinis

Alternatyvusis Teismas

_______________________

International

La Cour alternative

__________________________________________________________

 

The international Alternative Court

_____________________________________________________________________________

 

Sud33@msn.com asud@inbox.ru secret@asud.us Sovet@asud.us

 

 

NUTARIMAS

 

1. Teismo Prezidiumas išnagrinėjo Mokslininkų ir Inteligentų Vienijimo Centrų ir Asociacijų Koordinacinės Tarybos peticiją, o taip pat Lietuvos Respublikos Mokslininkų ir Inteligentų Asociacijos skundą, perduotus Sekretoriato prieš terorizmo organizatorius Lietuvos piliečių atžvilgiu: Lietuvos Prezidentą Rolandą PAKSĄ, Ministrą Pirmininką Algirdą BRAZAUSKĄ, Valstybės Saugumo departamento generalinį direktorių Mečį LAURINKŲ, Vidaus reikalų ministrą Virgilijų Vladislovą BULOVĄ. Be to, Sekretoriato būstinė, kurios adresas Dvaro 38, Ramučiai, Kauno rajonas, Lietuva, nukentėjo nuo nusikalstamų veiksmų teroristų, pasislėpusių Lietuvos vyriausybėje ir teisėsaugos organuose. Peticijų medžiaga ir pridėti pagrindai įtikinami bei perduotini į Tarptautinį Baudžiamąjį Teismą.

 

2. Prezidiumas NUTARĖ pateikti prašymą Tarptautiniam Baudžiamajam Teismui dėl numanomų nusikaltimų ištyrimo prieš Rolandą PAKSĄ, Algirdą BRAZAUSKĄ, Mečį LAURINKŲ, Virgilijų Vladislovą BULOVĄ.

Išvardintus asmenis apkaltinti pagal 6 straipsnio b), c) punktus Lietuvos žmonių genocidas; 7 straipsnio f), k) punktus kankinimai ir veiksmai dėl sąmoningai sukeliamų didelių kančių, rimtų kūno sužalojimų, rimtos žalos psichinei ir fizinei sveikatai.

Alternatyviojo Teismo Prezidiumo nuomone, atitinkamai TBT 25 straipsniui (Individuali baudžiamoji atsakomybė), Lietuvos Prezidentas Rolandas Paksas, Ministras Pirmininkas Algirdas Brazauskas, Valstybės saugumo departamento generalinis direktorius Mečys Laurinkus, Vidaus reikalų ministras Virgilijus Vladislovas Bulovas įvykdė nusikaltimą (25 straipsnis, 3) punktas):

a) kartu su kitais asmenimis ir per kitus asmenis, nepriklausomai nuo to, ar tas kitas asmuo patrauktas baudžiamojon atsakomybėn;

b) įsakinėjo, kurstė ir skatino įvykdyti nusikaltimą, kuomet šis nusikaltimas vykdomas ir kai kėsinamasi įvykdyti šį nusikaltimą;

c) su tikslu palengvinti nusikaltimo vykdymą bendrininkavo, kurstė ir talkino jo vykdymui ir kėsinimuisi įvykdyti, įskaitant priemonių suteikimą jo įvykdymui;

d) talkino asmenų grupei, veikiančiai bendru tikslu, vykdant nusikaltimą ar kėsinantis jį įvykdyti. Toks talkinimas buvo sąmoningas:

I) veikė su tikslu paremti nusikalstamą veiklą ar nusikalstamą specialiųjų tarnybų grupės tikslą tais atvejais, kai tokia veikla arba tikslas susiję su nusikaltimo įvykdymu, patenkančiu į Teismo jurisdikcija;

II) suvokdami grupės užmačias įvykdyti nusikaltimą;

e) genocido, nusikaltimų prieš žmoniškumą, kankinimų nusikaltimų atžvilgiu kursto kitus juos atlikti.

Tuo pat metu įvertinus tai, kad pagal Tarptautinio Baudžiamojo Teismo jurisdikciją, 27 straipsnį (Neleistinumas pasiremti tarnybine padėtimi), pagal kurį:

2.1. Šis Statutas taikomas vienodai visiems asmenims, be jokio skirtumo tarnybinės padėties atžvilgiu. Konkrečiai, tarnybinė valstybės vadovo arba vyriausybės vadovo, vyriausybės nario arba parlamentaro, išrinkto atstovo arba vyriausybės pareigūno padėtis jokiu būdu asmens neatleidžia nuo baudžiamosios atsakomybės pagal šį Statutą ir nėra pati savaime pagrindas nuosprendžio sušvelninimui.

2.2. Imunitetai arba specialios procesinės normos, kurios gali būti susiję su pareigybine asmens padėtimi pagal nacionalinę arba tarptautinę teisę, neturi trukdyti Teismui įvykdyti savo jurisdikcijos tokio asmens atžvilgiu.

3. Įpareigoti Sekretoriatą parengti dokumentus į Tarptautinį Baudžiamąjį Teismą dėl terorizmo, vykdomo organizatorių, kurių pavardės nurodytos aukščiau.

Sekretorius T. Šašuta

2003m. liepos 21d.